Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Hatice Kurtuluş, doktorasını "İstanbul’un tarihi çiftliklerinin metropoliten büyümedeki rolü" konulu teziyle ODTÜ Mimarlık, Şehir Planlama bölümünde tamamladı. Bu süre içerisinde Essex Üniversitesi'nde bir süre araştırmacı olarak bulundu. Kent Sosyolojisi alanında çalışan Kurtuluş'un araştırma konuları; Türkiye’nin kentleşme deneyimi, İstanbul’un mekansal tarihi ve kentleşme deneyimi, mimarlığın sosyolojisi, kentsel ayrışma, kentsel sınıfsal coğrafya, göçmenliğin mekansallığı, yeni nesil insan hakları ve kentler olarak özetlenebilir. Ekonomi, sosyoloji, kent planlama ve mimarlık alanındaki pek çok bilimsel dergide çok sayıda makale yayını ve konferans bildirileri bulunan Kurtuluş'un, başta Bağlam yayınlarından çıkan "İstanbul'da Kentsel Ayrışma" olmak üzere çok sayıda kitap yazarlığı ve editörlüğü bulunmakta. TÜBİTAK'ta bu alanlarda araştırma projeleri yürüttü.

Ayrıca Almanya'nın NRW sanayi havzasının sanayisizleşme sürecinde Türkiyeli göçmenlerin mekanda tutunma stratejilerini araştırmak üzere Bielefeld Üniversitesi Sosoyoloji Bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundu. Almanya'da bulunduğu sırada bir yandan da Berlin Duvarı'nın yıkılması sonrasında bölünmüş kentin sınır alanlarının yeniden merkezleşme süreçlerinde değişen sınıfsal coğrafya üzerine çalışma imkanı buldu. Marmara Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, MSGSÜ ve İstanbul Üniversitesi'nde dersler vermiş ve tezler yönetmiş olan Kurtuluş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden emekli olduktan sonra MSGSÜ Şehir Planlama Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Kadir Has Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans programlarında misafir öğretim üyesi olarak ders vermeye ve tez yönetmeye devam ediyor.

HK

Toplam Yazı

2

Takipçiler

2

Yazara Ait İçerikler: