1983 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden lisansını aldıktan sonra aynı okulda yüksek lisansını tamamladı. 1999’da Mimar Sinan Üniversitesi’nde ‘Konut Alanlarının İyileştirilmesinde Toplumsal Bağların Rolü’ adlı doktora tez çalışmasını tamamladı. Kırsal alan planlama, konut politikaları ve bölge planlama üzerinde araştırmalar yürüterek birçok yayında yer aldı. Günümüzde, Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi.

Toplam Yazı

1

Takipçiler

0

Yazara Ait İçerikler: