Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden lisans; Bina Araştırma ve Planlama Programı’ndan yüksek lisans mezunu, aynı programda 2022 yılından beri doktoraya devam ediyor. Akademik çalışmalarının yanı sıra 2019 yılında Barış Terzi ile birlikte kurdukları Virtualogie Tasarım Düşüncesi’nde de çalışmalar yürütüyor. Araştırmalarında yapılı çevrenin, özellikle sağlık açısından, insan üzerindeki etkilerini anlamaya çalışıyor. Hem sosyal bilimlerle hem de nörobilim başta olmak üzere sağlık bilimleriyle ilgileniyor. Bu doğrultuda mimarlık ve nörobilim çalışmalarının birbirlerine muhtemel katkısının zeminini beden-mekan ilişkisi üzerinden kendilik kavramıyla kurduğu “Kendilik Olayının Bedensel Olasılığı: Mekansal Süreç” isimli yüksek lisans tezi bulunuyor.

KY

Toplam Yazı

2

Takipçiler

0

Yazara Ait İçerikler: