Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden 2006 yılında mezun oldu. 1416 sayılı kanun hükmündeki devlet bursunu kazanarak İngiltere’ye gitti ve 2010 yılında Sheffield Üniversitesinde “Peyzaj Araştırmaları” yüksek lisans programını tamamladı. Aynı üniversitede çocukları deneyimsel peyzajın odağına oturtan doktora tezini 2015 şubat ayında tamamladı. Aynı yılın Nisan ayından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde çalışıyor. Burada kent ve insan ilişkilerine dair kentsel tasarım, peyzaj mimarlığının sosyal yönü, tasarım ve planlamada nitel araştırma metotları gibi dersler veriyor. Araştırmaları özellikle insan ve yapısal çevre arasındaki ilişki ve insanların yapısal çevreyi deneyimi üzerine odaklanıyor.

MB

Toplam Yazı

1

Takipçiler

3

Yazara Ait İçerikler: