Miray Özkan lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde, yüksek lisansını ise yine aynı üniversitesinin Kentsel Tasarım bölümünde tamamladı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kentsel dönüşüm siyaseti ile ilgili doktora tezini yazıyor. 2005- 2008 yılları arası İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezinde İstanbul Çevre Düzeni Planı çalışmalarında yer aldı. 2008'den beri Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi için, Kartal Kentsel Geliştirme Derneği'nin Şehir Planlama Uzmanı olarak çalışıyor. Kent siyaseti, dönüşüm, planlama, kent kültürü ve belleği konularında araştırma ve çalışmalar yapıyor.

Toplam Yazı

1

Takipçiler

0

Yazara Ait İçerikler: