Ses Dokuyucu & Araştırmacı
Dr. Oğuz Öner, sanat - tasarım ekseninde, işitsel ve psikocoğrafi projeler üzerinde çalışıyor ve multi-enstrümantalist kimliğiyle kendisini “ses dokuyucu” olarak tanımlıyor. Sesin kent, doğa, tarih ve insan-mekan iletişimi ile olan güçlü bağı çalışmalarına yön ve ilham veriyor. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde işitsel peyzaj (soundscape) alanında tamamladığı doktora çalışmasının devamında mekan-ses-algı ilişkisi üzerine projeler yürütüyor. Oğuz Öner, başlattığı ses yürüyüşleri aracılığıyla Türkiye’de ilk kez mekana dair işitsel algı ve duygusal tepki haritalaması gerçekleştirdi ve Kadıköy’ün ses algı haritasını çıkardı. Öner, aynı zamanda Koç Üniversitesi’nin sanat koordinatörlüğünü yürütüyor. Son on yıldır kurucusu olduğu teatral / indietronica / avant-garde pop grubu “Nu Park” müzik grubu ve solo çalışmalarıyla müzik ve ses tasarımı işlerine yurtdışında ve Türkiye’de devam ediyor. İşitsel algı araştırma ve üretim çalışmalarında üzerinde durduğu sorular; bir mekanın kullanıcıları farklı noktalarda mekana özgü farklı ses katmanlarını ne şekilde duyuyor, nasıl algılayıp nasıl hissediyor, tepkileri ne oluyor ve döngüsel olarak neyi dinlemeye yöneliyor.   Son dönemde ses üretimiyle ilgili üzerinde çalıştığı projelerden bazıları; 

  • Hollanda Ulusal Müzesi Rijksmuseum’dan geçici olarak Ankara Rahmi Koç Müzesi’ne getirilen, 18.yy’dan günümüze ulaşmış şehir manzarası tablosunun (The View of Ankara) ses peyzajı çalışması, sergisi ve performansı,
  • Apple için, New York’lu sanat-teknoloji üreticisi Tin&Ed ile işbirliği ile gerçekleştirdiği Artırılmış Gerçeklik (AR) projesi Speaking Vessel, 
  • Speaking Vessel IOS uygulaması ses tasarımı, 
  • Kenti ses katmanlarıyla okumaya ve katmanlarla ses kompozisyonları üretmeye yönelik #todayatapple programındaki atölye çalışmaları, 
  • Psikocoğrafi bir proje olarak Kadıköy’ün dönüşmekte olan ses haritaları & Kadıköy AKUSTİK projesi,
  • Çocuklarla mekan-ses etkileşimi üzerine atölye/eğitim çalışmaları (Örn: TÜBİTAK 4004 İstanbullu Çocukların Doğaya ve Kente Uyumu Projesi - Kentin Sesleri, ARTER - Sesler Ormanı),
  • TORK Dans Topluluğu ve Akbank Sanat dans projeleri için  doğaçlama destekli meditatif, oyuncul ses üretimleri.

Üretim sürecinde mekanlar ve hareket içinde yakaladığı detay sesler Öner’i çok hızlı harekete geçiriyor. Bir mekanın geçmişte veya şimdide kimliğini belirleyen bir sembol ses veya sadece şimdide tesadüfi olarak yakalayarak kendisini şanslı hissettiği anlık bir tını/titreşim onu üretime yönlendiriyor. İnsanların etrafındaki seslere yeterince kulak vermeyişi, dolayısıyla etrafını dinlemeyişi, üzerinde yaratıcı bir karşı tepki oluşturuyor. Hem bir cevher bulmuş gibi o sesi kayıt altına almak , hem de o detay sesi, algısal parametreleri kullanarak insanlara duyurmak istiyor.

İnsanların daha çok dinlemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Etrafı, birbirlerini ve en özünde iç seslerini…

Toplam Yazı

1

Takipçiler

0

Yazara Ait İçerikler: