Onur Ceritoğlu mimarlık eğitimi almış, çalışmalarını İstanbul merkezli sürdüren bir sanatçı ve akademisyendir. İşlerinde kentsel olguları araştırmak için çizim, fotoğraf, video ve metin mecralarından faydalanırken, bunları performans ve katılımcı sanat bağlamında yeniden ele almaktadır. Genellikle atık buluntu nesneler ile kentsel deneyimi kavramsallaştıran, malzeme odaklı kurgulardan oluşan mekâna özgü işler üretmektedir. Süregelen doktora araştırması, kentsel çevre, bu çevrenin içindeki gayriresmi ağlar ve binalara ait hurdayı yeniden kullanıma sokan Çıkmacılar gibi sosyal-altyapı incelemelerinden oluşmaktadır.

OC

Toplam Yazı

1

Takipçiler

2

Yazara Ait İçerikler: