Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde tamamlayan ve 2012 yılında doçent unvanı alan Semra Purkis, 2006 yılından beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü, Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı’nda görev yapıyor. 2013 yılında YÖK bursuyla İtalya, Milano’da dell'Uuniversità degli Studi di Milano-Bicocca’da bir süre araştırmacı olarak bulundu ve Türkiye’den İtalya’ya göçlerin sosyo-mekansal dışlanma boyutuyla ilgili çalıştı. Ayrıca, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göçlerin ekonomik, sosyal ve mekansal boyutlarıyla ilgili bir TÜBİTAK projesi çerçevesinde 2007-2009 yılları arasında çeşitli kereler Kuzey Kıbrıs’ta araştırmacı olarak çalıştı. Disiplinlerarası çalışmalarını uluslararası göç, kent ekonomisi, uluslararası ekonomi, politik iktisat, iktisat sosyolojisi ve ekolojik iktisat alanlarında sürdürüyor. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları ve konferans bildirileri bulunan Semra Purkis’in “Turizmle Kalkınma ve Kentlerin Kimlik Arayışları: Marmaris Örneği” ve Prof. Dr. Hatice Kurtuluş ile birlikte hazırladığı ”Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler” başlıklı iki kitabı bulunuyor.

SP

Toplam Yazı

1

Takipçiler

0

Yazara Ait İçerikler: