Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım programında “Tasarım Sürecinde Sezgi’nin Tanımı” başlıklı yüksek lisans çalışmasını ve ardından “Mimarlıkta Biçimlenme Sorunsalı; Sinop Sur Duvarı Üzerinden Bir Tartışma” başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. Akademik çalışmaları ile eşzamanlı olarak mimar, araştırmacı ve tasarımcı olarak birçok proje ve sergide yer aldı. Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü'nde Doktor Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam ediyor. Çalışma alanlarını, mimarlıkta tasarım süreci ve etkileşimde olduğu kavram, araç, model ve ortamlar; tasarım pratikleri, katılım ve dönüşüm süreçleri oluşturmaktadır.

YA

Toplam Yazı

1

Takipçiler

3

Yazara Ait İçerikler: