19. Venedik Mimarlık Bienali’nin Teması Açıklandı

GÖKÇE ARAS ENGİN

La Biennale di Venezia başkanı Pietrangelo Buttafuoco ve küratör Carlo Ratti 10 Mayıs - 23 Kasım 2025 tarihleri arasında 19.’su düzenlenecek olan Venedik Mimarlık Bienali’nin temasını açıkladı. Önümüzdeki yıl Giardini, Arsenale ve Venedik'in çeşitli mekanlarında gerçekleşecek olan bienalin 2025 teması “Intelligens. Natural. Artificial. Collective.” olarak belirlendi.

Carlo Ratti tema seçimini şu sözlerle özetliyor: “Venedik Mimarlık Bienali’nin adı genellikle hem İngilizce hem de İtalyanca olarak duyuruluyor. Bu sene ise her iki dil için Latince kökenli tek bir kelimeyle açıklanabilecek: Intelligens. Intelligens başlığı günümüzde modern ‘zeka’ terimiyle bağlantılı ancak aynı zamanda daha geniş bir dizi ilişkili anlamı da çağrıştırıyor. Aslında son hece olan ‘gens’, Latince ‘insanlar’ anlamına geliyor. Böylece, bugünün yapay zekaya sınırlı odaklanmasının ötesinde, kapsayıcı, çoklu ve yaratıcı bir zeka geleceği öneren yeni, kurgusal bir kök ortaya çıkıyor.”

Bienalin resmi web sitesinde yer alan açıklama, 19. Venedik Mimarlık Bienali temasını kısaca şöyle özetliyor:
“19. Uluslararası Mimarlık Bienali, yapılı çevre ve onu şekillendiren birçok disiplin hakkında olacak. Küratör, mimarinin merkezde olduğunu ancak tek başına olmadığını açıkladı. Burada mimari; sanat, mühendislik, biyoloji, veri bilimi, sosyal ve politik bilimler, gezegen sistemleri bilimleri ve diğer disiplinleri birleştiren ve bunların her birini ve hepsini kentsel mekanın maddiliğine bağlayan genişletilmiş bir kürenin parçası olacak.

Yapılı çevre, karbon emisyonuna en fazla katkıda bulunan unsurlardan biri bu da mimariyi gezegenimizin bozulmasındaki ana suçlular arasına yerleştiriyor. İklim krizi hızlandıkça kendimizi bu role mi teslim etmeliyiz yoksa hâlâ önemli ve kozmetik olmayan, etkili ve elde edilmesi hızlı çözümler sunabiliyor muyuz?

Sergi, acil sorunlara yönelik akıllı çözümlerin birçok biçimde olabileceğini öne sürerek ileriye yönelik bir yol arayacak. Tasarım önerileri ve diğer birçok deneyden oluşan bir koleksiyon sunacak ve "zeka"nın sınırlı kaynaklarla, bilgiyle veya güçle çevreye uyum sağlama yeteneği olarak tanımını araştıracak.

Nesneler, binalar ve şehir planları çoklu ve yaygın bir akıl ekseninde doğal, yapay, kolektif ve bu üçünün birleşimi şeklinde düzenlenecek. Bazı fikirler başarısızlığa mahkumken, diğerleri bizi kurtuluşa yönlendirebilir.

Sergi, mimarların doğal evrim süreçlerini teşvik eden ve onları yeni yönlere gönderen ‘mutajenler’ rolünü üstlenecek. Pek çok bilim dalı ile desteklenecek olan bu sergi, korkusuz deneme yanılma yoluyla günümüzün dönüşümünü hızlandırmayı ve bu süreçte daha iyi bir gelecek bulmayı umuyor.”

Dört Metodolojik Ayak Üzerine Kurulan Bir Sergi
Disiplinlerarasılık (Transdisciplinarity): Mimari projeler, bilimsel ilerleme sunması amacıyla mümkün olduğunca birden fazla profesyonel arasındaki iş birliklerinden oluşacak.

Yaşayan Laboratuvar (Living Lab): Giardini'deki Merkezi Pavyon 2025'te yenileneceğinden yerini, Venedik'i ve Bienal Sergi mekanlarının açık alanlarını bir “Yaşayan Laboratuvar” olarak kullanacak ve etkileşimli zeka biçimlerini bir araya getirecek bir dizi özel projeye devredecek.

Fikirler için Alan (Space For Ideas): Kriz zamanında tasarımda iş birlikçi bir yaklaşımı benimsememiz gerekiyor. 7 Mayıs 2024 itibarıyla bienalin web sitesinde fikirlerin sunulabileceği halka açık bir alan açıldı. Bu çağrı, seslerin, vizyonların ve önerilerin heterojenliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Döngüsellik Protokolü (Circularity Protocol): Sergi, döngüsellik için benzeri görülmemiş hedefler belirlemeyi amaçlıyor. Kültürel etkinliklerin geleceği için net yönlendirmeler ve yeni bir standart tanımlamak üzere bir "Döngüsellik Manifestosu" geliştirilecek.

Carlo Ratti’nin Katılımcı Ülkelere Çağrısı
Ulusal Pavyonlar ile Uluslararası Sergi’nin belli bir koordinasyon ve tutarlılık sağlaması amacıyla Carlo Ratti, katılımcı ülkelerin çalışmalarını “yerel yaratıcılığın nasıl sergilendiğini gösteren tek yer, tek çözüm" başlığı altında ele almalarını teşvik ettiğini söyledi. Ratti, "çağımızın ancak iş birlikçi bir şekilde üstesinden gelinebilecek varoluşsal zorluklarını, çeşitli yaklaşımları yansıtarak ele alabiliriz" dedi ve ekledi, “her ülke masaya tek bir başarı getirirse, geleceğe uyum sağlamak için hep birlikte küresel bir kit oluşturabiliriz”.

İkinci Biennale College Architettura Programı’na Başvurular da Başladı
İlki 2023 yılındaki 18. Venedik Mimarlık Bienali kapsamında düzenlenen “Biennale College Architettura” programına başvuruların da temanın açıklanmasıyla birlikte başladığı duyuruldu.

Carlo Ratti, öğrencileri ve 30 yaşın altındaki yeni uygulayıcıları iklim kriziyle mücadele için doğal, yapay ve kolektif zekayı kullanan projeler sunmaya davet ediyor. Bu küresel başvuru havuzundan, lisans ve lisansüstü öğrencilerden, mimarlık, kentsel tasarım, mühendislik, iç tasarım, peyzaj mimarlığı ve yapılı çevreyle ilgilenen ilgili mesleklerden genç profesyonellerden oluşan 16'ya kadar proje seçilecek ve Biennale College Architettura programında geliştirilecek.

Seçilen katılımcılar daha sonra üretim ve bütçe planlaması da dahil olmak üzere teklifleri oluşturmak için Eylül 2024'te Venedik'te on günlük bir çalıştaya katılmaya davet edilecek. Atölye, sanat yönetmeni ve/veya gruba eğitmen ve mentorluk yapacak bir grup küratör ve mimar tarafından yürütülecek. Çalıştay, grup ve bireysel oturumlar ile misafir eğitmenler ve kültür üreticileriyle özel toplantılar arasında dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.

En fazla sekiz projeden oluşan nihai seçim Carlo Ratti tarafından yapılacak. Seçilen her projeye üretim için 20.000,00 € tutarında hibe tahsis edilecek. Eserler bienalde yarışma dışı olarak sergilenecek.

Biennale College Architettura uluslararası çağrısı, 21 Haziran 2024 saat 23:59 (CEST)’e kadar açık olacak.

Etiketler: