4. İstanbul Tasarım Bienali’nin Katılımcıları Açıklandı

Küratörlüğü Jan Boelen’in yaptığı bienal, tasarım eğitimi üzerine eleştirel bir platform olarak ele alınan Okullar Okulu ana başlığıyla güncel ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeler ışığında gelecek senaryolarını tartışmaya açmayı amaçlıyor. Farklı öğrenme yöntemleri aracılığıyla yaratıcı üretim ve sürdürülebilir işbirlikleri için bir zemin olarak kurgulanan bienal birlikte düşünmek, paylaşmak ve üretmek için ortam sağlayarak toplumsal bağın güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

“Altı hafta boyunca birçok projeye ve etkinliğe ev sahipliği yapacak 4. İstanbul Tasarım Bienali, Beyoğlu’nda altı mekana yayılacak. Okullar Okulu başlığı altında birleşen altı okulundan birine odaklanan her bir mekan şöyle açıklanıyor:

Akbank Sanat’ta görülebilecek Bozum Okulu (Unmaking School), insanoğlunun durdurulamayan yaratıcılık içgüdüsünün üretimden iş dünyasına ve kentleşmeye uzanan bir yelpazede dünya dengelerini nasıl şekillendirdiğini inceliyor. Bozum Okulu’ndaki proje ve etkinlikler, eski ve yeni haritalandırma tekniklerinin yanı sıra mekana özgü üretim biçimlerini sorguya açıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yer alacak Akışlar Okulu (Currents School), ziyaretçileri yeni teknoloji ve sistemleri besleyen, bilgi ve para hareketliliklerini de içine alan farklı dijital ve analog akışları, ağları ve bunların arasındaki hiyerarşiyi tartışmaya davet ediyor. Akışlar Okulu, dijitalleşme, blockchain, merkezsizleşme ve güvensizlik gibi kavramlar etrafında bir anlatı kuruyor.

Pera Müzesi’nde yer alacak Ölçekler Okulu (Scales School), ilk bakışta toplumsal uzlaşmaya dayalı gibi görünen sosyal, ekonomik ve entelektüel sınıflandırmaların, ölçümlerin, kurumsallaşmış norm, standart ve değerlerin değişkenliğini araştırıyor. Ölçekler Okulu, kent mekanlarının öğrenmeye etkisini, eski ve yeni veri üretim teknolojilerinden faydalanarak görünür hale getirmeyi amaçlıyor.

Arter’de yer alacak Dünya Okulu (Earth School), insanlar ve gezegen arasındaki ilişkinin yeniden tanımlandığı günümüzde doğallık, felaket ve evrim gibi kavramların nasıl değişebileceğini sorguluyor. Dünya Okulu, hayatta kalma ve göç gibi olgulara, doğal felaketlerin ardından yaşanan ani çevresel dönüşümlere ve bu felaketlerin yeni kimlik ve topluluk oluşumlarını nasıl tetiklediğine bakıyor.

SALT Galata’da yer alacak Zaman Okulu (Time School), ziyaretçileri hiper hız, derin zaman, zamanın genişlemesi gibi kavramlar arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Zaman Okulu, birbiriyle çatışan geçmiş kurgularından spekülatif gelecek inşalarına giden bir çizgide muhtelif zaman algılarının izini sürüyor.

Studio-X Istanbul’da yer alacak Sindirim Okulu (Digestion School), metabolik sistemler, tüketim alışkanlıkları, kültürel adetler ve gıda altyapısı gibi konulardan yola çıkarak hayat boyu öğrenmenin nasıl mümkün olabileceğini araştırıyor. Sindirim Okulu, yemek kültürü ve geleneklerini, gıda tedarik zincirindeki farklı aktörler arasındaki ilişkileri ve çevresel etkileri merkezine alıyor.”

Aşağıda isimleri bulunan kişi ve topluluklardan oluşan bienal katılımcıları, yapılan açık çağrıya gelen 41 ülkeden 700’ün üzerinde başvuru arasından seçildi; diğer katılımcılar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

[AI]stanbul (Ersin Altın, Amy Hoover, Burçak Özlüdil, Augustus Wendell) (Türkiye/ABD)
AATB (İsviçre/Fransa)
Åbäke (Fransa/İngiltere)
Bakudapan (Endonezya)
Kerim Bayer (Türkiye)
Cihad Caner (Türkiye/Hollanda)
Ali Murat Cengiz (Türkiye/Hollanda)
Taeyoon Choi (ABD/Güney Kore)
Commonplace Studio (Hollanda)
Jesse Howard (ABD/Hollanda) ve Tim Knapen (Belçika)
Danilo Correale (İtalya, ABD)
Amandine David (Fransa)
Teis De Greve (Belçika)
Derya Irkdaş Doğu (Türkiye)
Eat Art Collective (Hollanda)
Ecole Mondiale (Belçika)
FABB (Türkiye)
Studio Folder (İtalya)
Avşar Gürpınar ve Cansu Cürgen (Türkiye)
Mark Henning (Hollanda/Güney Afrika)
Nur Horsanalı (Türkiye/Finlandiya)
Ils Huygens (Belçika)
Navine G. Khan-Dossos (İngiltere/Yunanistan)
Roosje Klap (Hollanda)
Land+Civilization Compositions (Türkiye/Hollanda)
Pedro Neves Marques (Portekiz/ABD)
Margarida Nunes da Silva Mendes (Portekiz)
Alexandra Midal (Fransa)
Carlos Monleón (İspanya/İngiltere)
Gökhan Mura (Türkiye)
Martina Muzi (İtalya)
Nelly Ben Hayoun Studios (Fransa)
New South (Fransa)
Camilo Oliveira (Brezilya/İtalya)
ONAGÖRE Okay Karadayılar & Ali Taptık (Türkiye)
Thomas Pausz (Fransa/İzlanda)
Ana Peñalba (İspanya)
Juliette Pepin (Fransa)
Charlotte Maeva Perret (İngiltere)
Radioee.net (Arjantin/ABD/Hollanda)
Emelie Röndahl (İsveç)
Helga Schmid (Almanya)
Judith Seng (Almanya/İsveç)
SO? (Türkiye)
Studio Legrand Jäger (İngiltere/Almanya)
Studio Makkink & Bey (Hollanda)
SulSolSal (Hollanda/Güney Afrika/Brezilya)
Jenna Sutela (Finlandiya/ Almanya)
Jennifer Teets ve Lorenzo Cirrincione (ABD/Fransa)
Unfold (Belçika)
Ottonie Von Roeder (Almanya)
Henriëtte Waal ve Studio Klarenbeek & Dros (Hollanda)
Mark Wasiuta (ABD)
Lukas Wegwerth (Almanya)
Pınar Yoldaş (Türkiye/ABD)
Peter Zin (Hollanda /Portekiz)

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: