Afet Sonrası Geçici Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi Öğrenci Fikir Yarışması

Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER) tarafından düzenlenen "Afet Sonrası Geçici Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi’’ Öğrenci Fikir Yarışması’na başvurular başladı.

Yarışmanın Amacı ve Arka Planı
Tarihsel süreç içerisinde yaşadığımız kültür havzası sel, heyelan, yangın ve deprem gibi birçok doğal afete maruz kalmıştır. Bu noktada 20. yüzyılın başından itibaren ülkemizde gerçekleşen depremler sonucunda 140.000’e yakın insan hayatını kaybetmiş ve milyonlarca insan bu depremlerden etkilenmiştir. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli oluşan iki büyük deprem sonucunda 11 şehrimizde büyük yıkımlar meydana gelmiş ve bu depremlerden kurtulan milyonlarca insan ya farklı şehirlere göç etmiş ya da bölgede kurulan geçici yaşam alanlarında (çadır kent, konteyner kent vb.) yaşamını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın bu geçici yaşam alanlarında en az 1 sene yaşayacakları yetkililer tarafından ifade edilmektedir.

Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER) olarak, deprem bölgesine yaptığımız geziler ve araştırmalar sonucunda mevcut geçici yaşam alanlarının pek çok iyileştirmeye, düzenlemeye ve yeniden düşünmeye açık olduğu tespit edilmiştir. Deprem gündeminin bu kadar önemli ve yoğun olduğu bir zamanda konuyla alakalı bir öğrenci yarışmasının eksikliği dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmaların neticesinde deprem bölgesindeki geçici yaşam alanlarının iyileştirilmesine odaklanan bir öğrenci fikir yarışmasının bu afet gündeminde bir boşluğu kapatabileceği düşünülmektedir.

Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusu, afet sonrası kurulan geçici yaşam alanlarının mevcut mekânsal potansiyellerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla tasarım önerilerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Yarışmacılardan ilk olarak, yaşamış olduğumuz son depremden dolayı oluşan olağan dışı durumun oluşturduğu geçici düzene ilişkin kurulan mekansal bileşenlerin incelenmesi beklenmektedir. Ardından insanların ikamet etmekte olduğu bu geçici yaşam alanlarındaki gündelik yaşam ilişkilerini ve fiziksel unsurlarını sorgulamaları istenmektedir. Bu çerçevede mekânsal unsurların geliştirilmesi yoluyla değişen yaşam akışı ve gündelik yaşam ilişkilerinin ‘iyileştirilmesine’ yönelik çözüm önerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Jüri Üyeleri
Seçici Kurul Üyeleri
Yüksel Demir (Prof. Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi)
Ahmet Gün (Dr. Öğr. Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, MİMARDER)
Oral Göktaş (Mimar, SO? Mimarlık)
Emre Can Yılmaz (Mimar, Az-Uz Mimarlık)
Derya İyikul (Mimar, SUPERPOOL)
Muhammed Ziya Paköz (Doç. Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama Bölümü)
Gülşen Aytaç (Prof. Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Danışman Jüri Üyeleri
Burak Pak (Prof. Dr., Altering Practices for Urban Inclusion (Alt_Shift) Araştırma Grubu)
Ayfer Bartu Candan, (Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)
Fatih Yazıcıoğlu (Doç. Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi)
Yasin Bağcı (Mimar, Atölye Lokal Mimarlık, MİMARDER)
Murat Acar (Dr., Şehir Plancısı, Şehirli Derneği)

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 11 Nisan 2023, Salı
Soru Sorma için Son Tarih: 24 Nisan 2023, Pazartesi, Saat: 17:00’a kadar
Yanıtların İlanı: 28 Nisan 2023, Cuma
Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2023, Pazartesi, Saat: 17:00’a kadar
Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı: 19 Haziran 2023, Pazartesi
Sonuçların İlanı: 26 Haziran 2023, Pazartesi
Kolokyum ve Ödül Töreni: Daha sonra ilan edilecektir.

Yarışmanın Ödülü
Yarışma kapsamında eşdeğer nitelikte beş ödül verilecektir. Eşdeğer ödül kazanan her ekibe 7.500 TL ödül verilecektir.

Soru ve Cevaplar
Yarışma takviminde belirtilen 24 Nisan Pazartesi günü saat 17:00’a kadar [email protected] mail adresine sorular iletilebilecektir ve cevaplar 28 Nisan Cuma günü www.mimarder.org adresi üzerinden yayınlanacaktır.

Yarışma şartnamesi ve başvuru belgeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye web sitesinden (www.mimarder.org) ulaşabilirsiniz.

Etiketler: