Bir Uygarlık Odağı Olarak Başkanlık ve Şehir Meclisleri Fikir Projesi Yarışması - 1. Mansiyon

"Bir müze nasıl olmalı, Manhattan'da bir müze? Elbette işe yaramalı, gereksinimi karşılamalı. Ama New York manzarasıyla ilişkisi nedir? Neyi ifade eder, mimari mesajı nedir? Başta nasıl olmaması gerektiğini söylemek kolay. Bir iş yeri veya ofis binası gibi görünmemeli, ucuz bir eğlence yeri gibi de görünmemeli. Formu ve malzemesi, 50 katlı gökdelenler mahallesinde bir kimlik ve ağırlığa sahip olmalı, rengarenk şehrimizin dinamik ormanının ortasında, kilometrelerce uzunluktaki köprülerin ortasında, bağımsız ve kendine güvenen, tarihle iç içe, aynı zamanda sokağın canlılığını sanatın içtenliğine ve derinliğe dönüştürmelidir."
Marcel Breurer - Whitney Müzesi Hakkında

Projede izi sürülen anıtsal hissiyat formal-biçimsel, dışavurumcu arayışlardan oldukça uzak kalınarak saf, güçlü ve kimlikli bir geometri ile yakalanmaya çalışılmıştır. Yapı bir baza ve onun üzerine basan içi boşaltılmış monolitik bir prizmadan oluşur.

Öncelikli olarak meydan tarafından çıkılan merdivenler ve basık bir tavan ile sıkıştırılan kullanıcı yukarıya ulaştığı anda bir iç avluda serbest kalır. (Compress-Release) Bu sürprizli iç boşluk bir üst meydana dönüşür. Hem deniz hem de Konak Meydanı’na hakim olan bu kottan kamusal donatılara da ulaşılır.

Bu kotta konumlanan çok amaçlı salon, kullanım senaryosuna göre avlu ile bütünleşen bir etkinlik mekanına dönüşür. Avlunun ortasında meclis fuaye alanlarına açılan ışık yarığını çevreleyen yansıma havuzu klimatik etkisiyle serinlik sağlar.

Avluyu sınırlayan kitle doğu yönünde başkanlık hizmetleri birimlerine, diğer 3 yönde ise kütüphane ve kent müzesinin bulunduğu kamusal birimlere dönüşür.

Çoğunlukla iç avluya dönük bu mekanlar yakıcı güney ve batı güneşine kapalıdır. Kullanıcı yer yer açılan bazı boşluklar ile kentle, manzarayla ve iç avlu ile ilişkiye geçer.

Ayrıca monolitik beyaz kütle, onun avlusu ve ona açılan düzensiz ve spontane boşluklar vernaküler Akdeniz mimari karakterinin mekansal ve fiziksel izlerini taşır.

Kütüphane ve sergi alanları yapılan boşaltmalar ile birbiriyle zaman zaman görsel ilişki de kurar.

Yapının diğer bir parçası olan baza kısmı ise kent meclisi ve onun servis mekanlarını kapsar. Konak meydanı kotundan merdiven üzerine açılmış bir yarıktan halk meclise ulaşır. Meclis üyeleri ve başkanlık girişi ise doğu cephesindedir.

Baza bölümünde bulunan meclis ve diğer mekanlar göçük bahçelere açılır. Batıya bakan meclis hem alt kotta olması hem de bazanın kitlesel biçimlenişi ile güneşten korunur.

Doğu cephesine karakterini veren rasyonel, içerlek kare boşaltmalar hem kitleyi bozmaz hem de ofis birimlerine doğu güneşinin daha kontrollü alınması amacını taşır.

Etiketler: