Çocuklar İçin Erişilebilir Gelecek | EDİÇO Tasarım Yarışması

Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği (EDİÇO), TC’deki fakültelerde mimarlık, peyzaj tasarımı, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım ve iç mimarlık bölümlerinde eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari fikir projesi yarışması düzenliyor.

Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği (EDİÇO)
EDİÇO, başta dirençli epilepsili çocuklar olmak üzere tüm özel gereksinimli çocukların sağlık, eğitim ve sosyal haklarını dile getirmek, aileleri bilinçlendirmek ve tedavilere ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için faaliyetlerde bulunuyor. Dernek, her alandaki ayrımcı uygulamaların giderilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışıyor.

Yarışmanın Konusu
Günümüzde teknoloji ve fiziksel çevreler hızla gelişirken, özel gereksinimli bireyler ihtiyaçlarına ulaşabilmek, sosyalleşebilmek veya iş hayatında aktif olarak yer alabilmek için her gün çevrelerinde, davranışsal, organizasyonel, teknolojik, fiziksel veya iletişimsel birçok engel ile karşılaşıyor. Özel gereksinimli çocukların kamusal alanlardaki varlığı ise çoğu zaman, engelleri aşmak için öngörülen zorunlu önlemlerin veya çözümlerin ıskaladığı bir olgu olarak, bu problematiğin çok da fark edilmeyen veya üzerine düşünülmeyen bir parçası haline geliyor.

“Çocuklar İçin Erişilebilir Gelecek” Öğrenci Yarışması’nın konusu; çocukların sıklıkla bulundukları / “eriş”tikleri kamusal alanları odağına alarak, yaşadığımız çevredeki fiziksel engellere dikkat çekmek, problemleri saptamak ve çözümleri ile ilgili yaratıcı fikirler üretmek.

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı
Yarışmanın amacı; üniversitelerin tasarım fakülteleri başta olmak üzere toplumda erişilebilirlik konusundaki farkındalığı arttırmak ve geleceğin tasarımcılarının erişilebilirlik bilincini geliştirmek.

Yarışmacılardan ilk olarak, yaşadıkları çevredeki kamusal alanları erişilebilirlik anlamında incelemeleri bekleniyor. Bu alanlardaki gündelik yaşam ilişkilerini ve fiziksel unsurları sorgulamaları ve fiziksel bariyer oluşturan problemleri saptamaları isteniyor. Problem tespiti neticesinde, belirledikleri alanda, özel gereksinimli çocuk kullanıcılar odağında, mekânsal unsurları geliştirmeleri, yenilikçi teknolojiler kullanarak sürdürülebilir çözüm önerileri getirmeleri bekleniyor.

Yarışmanın Ödülü:
● 1. Ödül: 25.000 TL
● 2. Ödül: 20.000 TL
● 3. Ödül: 15.000 TL
● Eşdeğer Mansiyonlar: 10.000 TL (3 adet)

Jüri Üyeleri
Jüri:
• Evren Burak Enginöz (Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)
• Sevince Bayrak (Mimar, SO? Mimarlık & Dr. Öğr. Üyesi, MEF Üniversitesi)
• Zeynep Yapar Ergün (Mimar, Ergün Mimarlık & Ediço)
• Dicle B. Özdemir (Mimar, do[x]architecture)
• Beyza Gürdoğan (Mimar ve Kentsel Tasarımcı, Superpool)
• Başak Taş Özdemir (Peyzaj Mimarı, Spiga)

Danışman Jüri:
• Asım Evren Yantaç (Doç. Dr., Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü & TODEV)
• Ege Sevinçli (Sosyolog, Oyun Parkı Müfettişi, Superpool)
• Umut Özavcı (Ediço Yönetim Kurulu Üyesi)

Yedek Jüri:
• Eser Ergün (Y. Mimar, Ergün Mimarlık & Ediço)
• Kadir Uyanık (Y. Mimar, do[x]architecture)

Raportörler:
• Sema Yapar (Mimar)
• Ali Osman Sağlam (Mimar)

Yarışma Takvimi:
• Yarışmanın İlanı: 03 Aralık 2023
• Soru Sorma İçin Son Tarih: 03 Ocak 2024 (saat 17:00’ye kadar)
• Yanıtların İlanı: 08 Ocak 2024
• Son Teslim Tarihi: 05 Nisan 2024 (saat 17:00’ye kadar)
• Sonuç İlanı: 30 Nisan 2024
• Kolokyum ve Ödül Töreni: Mayıs 2024
• Sergi: Mayıs 2024

Yarışma detayları ve şartname için: www.edicoder.org

Etiketler: