İklimle Biçimlenen

Mersin, Tarsus Amerikan Koleji’nin karşısında bulunan TAC SEV yeni kampüsü, bulunduğu tarihi dokuya ve bölgenin sıcak iklim koşullarına güneş enerjisi kullanımı ile uyum sağlıyor.

TAC SEV Yeni Kampüsü, mevcut Tarsus Amerikan Koleji’nin (TAC) karşı parseline inşa edildi. Yeni kampüsün, içinde bulunduğu tarihi doku ile birlikteliği göz önünde bulundurularak arasından geçen bir yolla ayrıldığı TAC kampüsüyle bir bütün olarak algılanması öncelikli tasarım ilkesi oldu. Eski ve yeni kampüsü fiziksel olarak ayıran bu yolun ileriki bir tarihte yayalaştırılarak iki kampüsün fiziksel ve algısal olarak birleşmesini geleceğe dair önemli bir senaryo olarak gördük. Bölgedeki tarihi dokunun önemli parçalarından olan Aziz Paul Kilisesi ve Ulu Cami’ye kampüsün çeşitli noktalarından bakış açıları sağlayıp yakın çevredeki tarihi doku ile ilişki kurulmasını amaçladık.

eğitim kampüsü,erginoğlu & çalışlar,kerem erginoğlu, hasan çalışlar,cemal emden
fotoğraflar: cemal emden
avlu ve kampüse genel bakış
kolonatlı bölme
avludan bakış
sokağa bakan cephe düzeni
güneş kırıcıların oluşturduğu ritim
yapının kolonatlı çeperi
çok amaçlı salon
spor salonu
iç mekanın avluyla ilişkisi
iç mekanın avluyla ilişkisi
vaziyet planı
genel yerleşim kararları diyagramı
eğitim binası kesiti
karma bina kesiti
yurt binası kesiti

Bölgenin Özellikleri

Akdeniz Bölgesi’nin sıcak noktalarından biri olan Tarsus, kış aylarında ortalama en düşük sıcaklığın 7 derece olduğu bir bölgede bulunuyor. Yılın büyük çoğunluğunda sıcak hava etkisini hissettiriyor. Isıtmadan çok soğutma ihtiyacının olduğu böyle bir iklimde yer alacak kampüs için yönlenme, önemli bir tasarım ilkesi halini aldı. Bina içi ve bina dışı iklim önlemlerini peyzajdaki ağaçlar, cephedeki güneş kırıcılar ve bahçede bir güzergah oluşturan saçaklarla destekleyip bina konumlanmalarını mevcut kampüse ve yönlere göre oluşturduk. Ayrıca güneş enerjisinden en yüksek düzeyde faydalanılmasını ve bu enerjinin kampüsün ısıtma sisteminde kullanılmasını amaçladığımız için blokların güneye bakan çatılarında güneş panelleri kullandık.

Kampüs Programı

Kampüs ihtiyaçlar doğrultusunda 3600 m² eğitim binası, 3520 m² yurt binası ve 5250 m² çok amaçlı kullanımların olduğu bina olarak 3 bloktan oluşuyor. Eğitim binasını, ileri tarihlerde bir kütüphaneye dönüştürülmesi planlanan ve projelendirilen tarihi Sadık Paşa Konağı ile birlikte bir avlu yaratacak şekilde oluşturduk. Sınıfları kuzeyden gelen doğal ışığa göre konumlandırıp, kuvvetli güney ışığının geldiği bölgeleri de bina dışına yerleştirdiğimiz panellerle gölgelendirdiğimiz koridorlar olarak planladık.

Yurt odalarını üç kişilik olacak şekilde düzenledik ve her öğrenciye kendi özel bölgesini eşit olarak verdik. Bu anlamda bölgeleri hacimsel olarak değerlendirip, optimum insan ihtiyaçlarına göre şekillendirip, tavan yükseklikleri net 290 cm olarak ayarladık. Ortak kullanım alanlarını ve idari birimleri zemin katta iç bahçenin kenarında düzenledik, odaları da arka bahçeye ve üst katlara aldık.

Çok amaçlı kullanımların olduğu binada, yemekhane, spor salonu, çok amaçlı salon ve sığınak gibi teknik hacimler yer alıyor. Hem TAC eski ve yeni kampüsünün hem de şehrin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacağını öngörerek spor salonunu ve çok amaçlı salonu uluslararası standartlarda detaylandırdık.

Bölgede yapılacak hafriyat çalışması sırasında çıkabilecek tarihi kalıntıları zedelememek maksadıyla derin kazılardan da kaçındık.

Etiketler: