"Kentlerde İyilik Halini Sağlamak İçin Rehber İlkeler" Raporu Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi

RABİA KÜÇÜK

Mekanda Adalet Derneği'nin (MAD) "Kentte İyilik Hali" projesinin bir çıktısı olarak ele alınan "Kentlerde İyilik Halini Sağlamak İçin Rehber İlkeler" raporu tanıtım etkinliği 2 Mart Cumartesi günü Postane Beyoğlu'nda gerçekleştirildi.

Kentlerde İyilik Hâlini Sağlamak İçin Rehber İlkeler

MAD ekibinden Sena Nur Gölcük'ün moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe, proje yürütücüsü Bahar Bayhan, raporun yazarı Ayça Yüksel, proje danışmanı Kumru Çılgın (online katılım) ve halk sağlığı uzmanları İlker Kayı ve Selma Karabey konuşmacı olarak katıldı.

Proje yürütücüsü ve MAD Kentsel Politikalar Programı Asistanı Bahar Bayhan, projenin çıkış noktasını, neden bu projeye ihtiyaç duyulduğunu ve proje süreci hedeflerini paylaştı. "İyilik hali" kavramından yola çıktıklarını ve projeyi kentte yaşayan herkesin katılımına açmak istediklerini belirtti. Rapor hakkında ise şunları söyledi: "Biz bu raporda bir politika silsilesi veya nokta atışı istekler belirtmedik. Belirlenen rehber ilkeleri tüm politikalarda takip etmek, iyilik halini zaten olumlu yönde etkileyecektir. Günü kurtaran çözümler, uzun vadede pek çok sorunun tetikleyicisi haline gelebilir."

Koç Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi İlker Kayı ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı Profesör Öğretim Üyesi Selma Karabey, konuşmalarında halkların iyilik hali ve halk sağlığı kavramlarından, bu kavramların tarih boyunca nasıl ele alındığı ve yansıtıldığından bahsettiler. Selma Karabey "Bizler halk sağlığının çeperinin genişletilmesi gerektiğini düşünen insanlarız" derken, İlker Kayı "Sağlığın sosyal boyutu hala araştırılmaya ihtiyaç duyuyor" diyerek projenin bu alandaki faydalarına değindiler.

Proje Danışmanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Doktor Öğretim Üyesi Kumru Çılgın konuşmasına kent hakkı ve iyilik hali ilişkisi adına bir açılımla başladı. Kent hakkının tüm gündelik ihtiyaçlara erişme hakkını barındırdığını, şehrin kolektif inşasının, kent sahiplerinin kendilerini aktif olarak yönetmesi anlamına geldiğinden ve kentlinin kent yönetimini etkileme hakkından bahsetti.

Rapor metninin sunumunu yapan Ayça Yüksel süreç boyunca düşünülen ve tartışılan konuları ve bunların rapora yansımalarını aktardı. Süreçte tartışılan aidiyet, katılım, kapsayıcılık, kolektivite, iş birliği gibi kavramlardan bahsetti ve rehber ilkelerdeki ilgili maddeleri açıkladı.

Konuşmacıların aktarımları sonrasında katılımcılardan gelen sorular cevaplandı ve görüşler dinlendi. İşaret dili tercümesiyle desteklenen etkinlik Youtube'dan canlı olarak yayınlandı.

Etiketler:

İlgili İçerikler: