"Louis I. Kahn’da Beaux-Arts Etkisi" Janus Yayıncılık’tan Çıktı

Ahmet Gülgöne'in École des Beaux-Arts eğitimi sırasında bir süre birlikte çalıştığı Louis Kahn’ın düşüncesini ve pratiğini nasıl etkilediğini anlattığı kitabı yayınlandı.

Tanıtım metni:
“Mekânların eksenel bir kompozisyon dahilinde birbirine peş peşe bağlandığı Beaux-Arts idealiyle karşılaştırıldığında, Kahn’da mekânların, tam tersine, özgül düzenlerini koruduğunu görürüz (...)”

“Kahn Beaux-Arts’daki eğitiminden söz ederken, bu öğrenim sisteminde ‘eskiz’in, kendi kişiliği açısından ne kadar önemli olduğunu belirtiyordu.”

“Yaptığı bütün projeler kendine karşı verdiği birer mücadele gibiydi; Kahn’da kompozisyonun uzun sürmesi bundandır.”

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL