Mimarlar Odası Tarihinden Portreler Dizisinden Yeni Kitap: Zeynep Ahunbay

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, mimarlık ortamına farklı yönleriyle katkı sağlamış, Mimarlar Odası’nın çalışmalarında iz bırakmış meslek büyükleriyle gerçekleştirdiği yayın çalışmalarını sürdürüyor. Mimarların yaşamlarından aktarabildiklerinin, belgeler ve görsellerle birlikte derlenmesi ve kitaplaştırılmasının amaçlandığı “Mimarlar Odası Tarihinden Portreler” dizisi, Zeynep Ahunbay kitabıyla devam ediyor.

Mimarlar Odası Tarihinden Portreler dizisi, vefa ve kadirbilirlik anlayışıyla kurgulanmış kitaplardan oluşuyor. Oda çalışmalarında yer almış, meslek örgütünün saygınlık kazanmasına katkıda bulunmuş mimarları tanıtan, onların tanıklıklarına, anılarına ve mesleki deneyimlerine odaklanan bu kitaplardan yirmincisi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay için hazırlandı.

Bu kitap, Oda çalışmalarına her zaman özveriyle destek olan, Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi’ne ve ÇED Danışma Kurulu’na yıllardır katkıda bulunan Zeynep Ahunbay’ı daha yakından tanıtmayı, akademik ve mesleki çalışmalarının yanında çeşitli konulardaki görüşlerini sunmayı amaçlıyor.

Dizi Editörü ve Yayına Hazırlayan: Bülend Tuna
Yardımcı Editör: Ekin Öztürk
Katkıda Bulunan: Deniz Mazlum
Kapak Tasarım: Nilgün Kara Babacan
Grafik Tasarım / Uygulama: Ebru Laçin Kilci 

Etiketler: