Sürdürülebilir Ortaklıklar

Yaratıcı üretimin ortaya çıkmasını ve devam etmesini sağlamak için bir arada çalışma modelleri kurgulayan bir girişimci ağının İstanbul'daki mekanı olan proje, kullanıcısıyla değişen ve üretime altlık olabilecek bir tasarım anlayışına sahip.

Proje, kendi kuruluş prensiplerinden biri olan “ortak çalışma”yla (co-working), iki yıllık bir kuluçka döneminin ardından 4. Levent’teki 650 m2’lik bir yapının renovasyonuyla hayata geçirildi. Etkinlik ve atölye alanları, toplantı odaları, sabit/esnek çalışma alanları ve mikro-ofisler içeren mekan, yaygın bir küresel sosyal girişimcilik ağının İstanbul’daki temsilcisi. Farklı ülke ve şehirlere dağılmış şube ve üyeleri bulunan bu platform, dünyanın farklı noktalarında, farklı amaçlar doğrultusunda pozitif değişim yaratmak amacıyla hareket eden girişimcileri bir araya getiriyor. Bulunduğu yerin yerel dinamikleri doğrultusunda; komünite, içerik ve mekan temel ilkeleriyle şekillenmiş ortak çalışma mekanları sunan platformun amacı sosyal girişimcilere destek olmak ve bu ekosistemin sürdürülebilir bir gelişim eğilimini yakalamasını sağlamak. “Her girişimci bir değişim yaratandır” düsturuyla hareket eden Impact Hub Istanbul da, sosyal girişimciliğin daha iyi anlaşılması, yaygınlaşması ve girişimcilik ekosisteminde sağlam bir yer edinmesi amacıyla çeşitli etkinlikler ve programlara ev sahipliği yapıyor.

fotoğraflar: Yerçekim

Bulunduğu bölgenin yarı endüstriyel özellikleri bağlamında aynı zamanda bir dönüşüm projesi olan Impact Hub, yapısal kurgusuyla bir iç mekan tasarımı olmanın da ötesine geçiyor. Girişinden cephesine, taşıyıcı sistemi ve yeniden kurgulanan yapı elemanları, mevcut betonarme taşıyıcı sisteme eklemlenen çelik strüktür güçlendirmeler, ahşap çatının güçlendirilmesi ve yenilenmesiyle, hızla evirilen şehrin bölgesel dinamikleriyle mimari olarak bütünleşiyor.

İç mekan kurgusunda kullanıcılarına ergonomik ve engelli ulaşımına imkan veren, sağlıklı bir çalışma deneyimi amaçlandı. Bu doğrultuda, yapının tüm altyapı sistemi baştan projelendirilerek yeniden inşa edildi. Mimari müdahaleler; olanı yıkarak yenisini inşa etmek yerine mevcut olanı değerlendirmek, yapının aslına uygun öğelerini ortaya çıkarmak ve iyileştirmek ilkeleriyle yapıldı ve yapının özüne en doğru şekilde ulaşmak amaçlandı.

Bu yaklaşımla, sadelik ve basitlik ön planda tutularak, doğal yapı malzemeleriyle hatalar en aza indirilerek ve zanaatkarların elinden çıkmış iyi işçilikle, yapının en rafine mimari detaylarla inşası gerçekleşti. Katlar arası geçirgenlik ve şeffaflık, çok işlevli elemanlarla güçlendirilerek sosyal anlamdaki etkileşim artırıldı. Mekan kurgusu ve iç mekan için hareketli ve farklı şekillerde bir araya gelebilme kabiliyetleri olması hedefiyle tasarlanan mobilyalar ve aydınlatma elemanlarıyla, farklı kurgulara imkan verecek, esnek bir tasarım modeli oluşturuldu. Kullanıcıya ayrılan alanların çeşitliliği ve değişime elverişli olmaları sayesinde herhangi bir mimari fikir dikte etmeyen mekan, kullanıcısıyla birlikte gelişmeyi mümkün kılıyor. Yapı tüm katmanlarıyla ve kurgusal, mekansal, yapısal vb. bağlamlarda yenilikçi yaklaşımıyla ortak çalışmaya ve birlikte üretime ilham verme amacını taşıyor.

Etiketler: