Yataklı Vagon

Bilgi Üniversitesi’nin Stüdyo Santral yurtları, içinde konumlandığı endüstriyel alanın karakterinden ve işlevinden hareketle “yataklı vagon” fikrinin yapıya dönüştürülmüş hali.

Proje arsası, Bilgi Üniversitesi Silahtarağa Kampüsü’ne sınır oluşturan Fil Köprüsü Caddesi üzerinde konumlanıyor. Arsanın kuzeyinde Alibeyköy Deresi, güneyinde Bilgi Üniversitesi Kampüsü, doğusunda Kazım Karabekir Caddesi, batısında Fil Köprüsü, Silahtarağa Caddesi ve Alibeyköy Deresi yer alıyor. Bölge, içinde 118.000 metrekarelik geniş düzlük arazi üzerinde kurulmuş olan Türkiye’nin ilk elektrik santrali Silahtarağa Elektrik Santrali’nin de bulunduğu, tarihi bir endüstriyel alan. Proje arsasının komşuları, makine ve kazan daireleri, idare binaları, ofis trafo merkezleri, lojmanlar, lokal, atölyeler ve depolar. Arazinin güney bölgesindeki santralde çalışan görevlilerin yaşama, dinlenme ve sosyal etkinlikler için ayrılmış olan alanda, 1.Ulusal Mimarlık Dönemi’nin izlerini taşıyan lojman binaları var. Kampüsün yakın çevresindeyse, tüm İstanbul dokusunda fazlasıyla karşılaştığımız niteliksiz konut dokusu yer alıyor.

istanbul bilgi üniversitesi, erginoğlu, çalışlar, yurt, studio santral yurtları, cemal emden
fotoğraflar: cemal emden
yapının arka cephesi ve caddeyle ilişkisi
kat bahçelerine bakış
yapı silüeti
birinci katta yer alan cam köprü
yapıdaki doluluk boşluk ilişkisi
yapının çevresiyle iletişimini güçlendiren açıklık
cepheye yakın bakış
cadde ve yapı arasındaki boşluk
arka bahçenin diğer binalarla ilişkisi
vaziyet planı
planlar
kesitler
diyagram

İmar planında karar verilen 180 metreye 20 metrelik parsel boyutu, bina kütlesinin ince uzun bir dikdörtgen olmasını zorunlu kıldı. Bu geometrik yapı ve binanın yurt işlevi “yataklı vagon” fikrini aklımıza getirdi. Blok etkisi, yakın çevresindeki doku ve tarihi binalar göz önünde bulundurularak dikeyde kendini tekrar eden kat bahçeleri ile kırıldı. Lojman Binası ve eğitim binalarının yaklaşık 50 m olan blok boyları, 150 m uzunlukta olan binanın üç kat bahçesi ile bölünmesinde ve en uzunu 42 m olmak üzere dört ayrı parça olarak algılanacak şekilde tasarlanmasında belirleyici oldu.

Fil Köprüsü Caddesi’nden tarihi lojman binası ile görsel bağlantının kurulması ve Bilgi Üniversitesi Kampüsü ile oluşturulacak işlevsel bağlantı, bina kütlesinin üniversite eğitim binaları ile karşılaştığı noktada, büyük bir meydan yapılması kararını tetikledi. Zemin katta oluşturulan 20x10 m genişliğindeki alan hem bina girişlerini vurguluyor hem de binanın önü ve arkası arasında geçiş sağlıyor. Bu geçiş aynı zamanda cadde girişinden bakıldığında arka tarafta kalan tarihi binanın rahatça algılanmasını sağlayarak yapının çevresiyle ilişkisini vurguluyor. Yönetmelikler gereği yangın için kurulması gereken bağlantı, görsel sürekliliği devam ettirmesi amacıyla, birinci katta cam bir köprü ile kuruluyor.

Bina bitişlerini vurgulamak amacıyla, binanın yan bölümlerine öğrencilerin nefes alabilecekleri kat bahçeleri yerleştirdik. Arazinin jeolojik durumu hafiflik gereksinimini ortaya çıkarttığından çelik strüktür tercih ettik. Cephedeki doluluk boşluk analizleri, malzeme kararları, imar durumu ve işlevsel gereksinimlerle cephe karakterini oluşturduk. Pencerelerde alüminyum söveler kullandık, cephede tasarladığımız ritim ve asimetriyle yapının mevcut doku ile bağ kurmasını amaçladık.

Etiketler: