Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.. 2010 yılında Michigan Üniversitesi Ann Arbor’da Peyzaj Ekolojisi, Tasarım ve Algı Laboratuvarında misafir araştırmacı olarak çalıştı. Araştırmaları peyzaj tasarım metotları, peyzaj tasarımında ekolojik yaklaşımlar, kırsal yerleşim peyzaj kimliği ve morfoloji çalışmaları, kentsel atıl alanlara yönelik rejeneratif stratejiler ve peyzaj mimarlığında stüdyo eğitimi üzerine odaklanıyor. Meltem Erdem Kaya İTÜ’de Doğal Sistemlerle Tasarım, Kırsal Peyzaj Planlama, Peyzaj Ekolojisi, Peyzaj Şehirciliği konularında teorik derslerin ve İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde tüm bölümler tarafından ortak olarak yürütülen temel stüdyolardan sonra dördüncü yarıyıl projesi olan Peyzaj Tasarım Stüdyosu I’ in yürütücülüğünü yapıyor. Ulusal ölçekte alınmış proje ödülleri bulunan Kaya aktif olarak tasarım yarışmalarına katılıyor, ürettiği projeler ve tasarım alanına dair makaleleri ile teori ve pratik alanında ulusal ölçekte peyzaj mimarlığı disiplininin gelişimine katkı sağlıyor. Profesyonel anlamda küçük ölçekli kamusal mekan tasarımından kentsel ve kırsal içerikte büyük ölçekli planlama projelerine kadar değişen bir aralıkta aktif olarak interdisipliner proje ekiplerinde koordinatör ve tasarımcı olarak yer alıyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve kırsal yerleşim peyzaj kimlik indeksinin tespitine yönelik metodolojik bir yaklaşım öneren araştırma projesinin yürütücülüğünü yapıyor. Kaya İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkan Yardımcısı olarak görevine devam ediyor.

MEK

Toplam Yazı

3

Takipçiler

22

Yazara Ait İçerikler: