• Maddenin Ötesine Dokunmak

  • Yoksula Şiir...

    2016 Pritzker Mimarlık Ödülü’nün sahibi Alejandro Aravena, küresel konut krizi ve kentsel iyileştirme projelerinde aradığı cevaplar ve üretimdeki sosyo-ekonomik farkındalığıyla dikkat çekiyor. Ama öte yandan konvansiyonel mimarlık pratiğini savunanları da bu yönüyle karşısına alıyor. İhsan Bilgin, mimarın rolü ve sosyal konumunu bu tartışma ekseninde yeniden yorumladı.