Açık Kabuk

Cephe sistemindeki dolu-boş kurgusu ve zeminde kamusal kullanıma açıklığıyla dikkat çeken proje, yarışma sonucu elde edildi. Kendi içinde iletişimi yüksek bir yapı olarak tasarlanan ticaret odası, gündelik işlevinin ötesine geçmeyi hedefliyor.

Bodrum Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Bölgesel Mimari Proje Yarışması, Ekim 2015’te sonuçlandı. 27 ekibin katıldığı yarışmada birinci seçilen Stüdyo501 Mimarlık ekibinin projesinin inşaatı Haziran 2016’da başladı ve Eylül 2017’de tamamlandı.

Kentsel gelişim planlamasında önemli bir yere sahip olan Bodrum-Turgutreis yolunda, önemli bağlantı ve ulaşım yolları üzerinde bulunan proje alanı, kentin kültürel yaşantısı için potansiyeli yüksek bir bölgenin parçası. Tasarım aşamasında temel amaç, ticaret odası hizmet birimleri ile mesai saatleri dışında da kullanılması planlanan, ihtiyaç programında tarifli sosyal-kamusal birimler arasında bir arayüz oluşturmak; kapalı ofis binası tipolojisinden uzak, açık ve yarı açık kamusal kullanım alanları bakımından zengin kurgusu olan bir yapı ortaya koymak olmuş.

Yapı, öncellikli görevi olan yönetim ve hizmet faaliyetlerinin yanı sıra, toplumun gelişimine katkısı olacak sosyal ve kültürel faaliyetlerle de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda, protokol üyeleri, oda çalışanları, iş dünyası mensupları ile sosyal ve kültürel etkinliklere katılan kullanıcılarıyla yoğun kullanıma sahip olacak bu yapı, farklı zamanlarda, farklı gruplara aynı verimde hizmet edebilecek esnek mekanların uyumlu bir şekilde bir araya getirilmesiyle kurgulanmış. Ana fikri ise yapıyı farklı amaçlar için kullanan tüm kullanıcıları bütünleştirebilecek bir ortam yaratmak oluşturuyor. Farklı işlevlerin, etkin ve esnek bir şekilde kullanımı için bir “düşük avlu” oluşturulmuş ve üst kotlarda bu avlu çevresine dizilen açık ve kapalı alanlarla tüm birimler, düşeyde ilişkilendirilmiş.

Bodrum Ticaret Odası Hizmet Binası, Stüdyo501 mimarlık, xxi mimarlık dergisi
Hacme yansıyan dolu-boş kurgusu ve zemin ilişkisi
İşleve göre değişen kabuk, sağda düşük avlu girişi
Giriş cephesi
Zeminden koparılmış cephe
Etkinlik avlusuna inen merdiven-mekan ve cephe ilişkisi

Düşük avlu, bodrum katta çevresine yerleşen fuaye, konferans salonu ve sergi alanına hizmet verirken zemin katta bir kamusal alana dönüşüyor. Bu katta ikiye ayrılmış kütlenin solunda “sosyal koridor”, eğitim alanları ve düşük avlu kamusallığı tariflerken sağında ticaret odası ve hızlı hizmet birimleri yarı kamusal alanları oluşturuyor. İşleyiş olarak daha özelleşmiş ofis alanlarına ihtiyaç duyan birimler ise üst katlarda bulunuyor. Daha etkin kullanılan karşılama holleri, dinlenme alanları ve dolaşım alanlarının çevresi, yarı açık ve açık alanlarla sarılmış. Bu alanların, işlevleri fiziksel olarak ayırmanın yanı sıra, mekandaki etkinlikleri görsel olarak birbiriyle ilişkilendiren bağlayıcı bir etkisi de bulunuyor.

Etkinlik avlusundan fuaye alanına giriş, üstte ana giriş alanı
Giriş alanında dolaşım, mekan ve hacim ilişkisi
Hacim içinde dolaşım elemanları
Giriş alanından merdiven ve cephenin görünüşü
Zemin Kat Planı
2. kat planı
Kesit
Kesit

Yapının kabuğu için prekast beton dış cephe panellerinden oluşan bir sistem önerilmiş. Bu kabuk, yapının simgesini kurmayı, iç-dış mekan ilişkisini bütünlemeyi, ışığı verimli kullanmayı ve ısı kontrolünü sağlamayı amaçlıyor. Önerilen cephe sistemi, Bodrum’un geleneksel mimarisine ait yapı tipolojileriyle çelişmeyecek sadelikte ve modern bir dile sahip olacak şekilde ele alınmış. Doluluk boşluk sıklıklarına iç mekanın ihtiyaçları doğrultusunda, tekdüzelikten uzak ama binaya kimliğini verecek bir bütünlük de göz ardı edilmeden karar verilmiş. Öte yandan Bodrum’un iklim koşullarında hem kapalı hem de açık alanlardaki hava dolaşımı ve gölge oldukça önemli. Bu faktörler, dış cephe panellerinden çatıda yatay olarak yer alanlar derin tutularak tasarıma yansıtılmış; böylelikle elde edilen gölge aracılığıyla dış mekan kullanıcıları için konforlu alanlar yaratılırken iç mekanlarda soğutma maliyetlerini düşürmek amaçlanmış. Katlarda oluşturulan balkonlar ve avlu sayesinde de açık hava devinimini pekiştirerek doğal havalandırmadan azami ölçüde faydalanmak hedefleniyor. Cephe elemanları, güneş ışığını kesmekten ziyade mekana eklemleme göreviyle yerleşiyor. Çeşitli büyüklükteki dörtgenlerin gün boyu oluşturacağı değişen ışık etkileri her an, farklı kullanıcı grupları tarafından ve etkin bir şekilde kullanılan açık alanda, dinamik bir atmosfer yaratıyor. Bu sayede, güneş altında ama gölgeli avlusuyla, günün her saatini mekana aktarabilen ve bunu kullanıcısına hissettiren, iklime uyum sağlamış ve dolayısıyla yaşayan bir bina ortaya çıkıyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: