“Ar-queer-Techture”

Kitap, Şentürk'ün mimarlık, mekan, feminist kuram, kuir, sanat, erillik, beden, kent, deneysellik, ayrımcılık gibi sorun alanlarına dair, son beş yılda (2009-14) yazdıklarının bir kısmını bir araya getiriyor. Kitapta, Şentürk’ün çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanan ve kuir eksenlerle kesişen yazılarının bir derlemesi mevcut. Kitap, mimarlığı “kuir ve kir” odağında sorgulayan bir makaleyle açılıyor. Ardından, tarihsel arka plana da uzanan, geniş bir alfabetik “beden” makalesi geliyor. Mimarlık ve cinsiyet meselesini irdeleyen sonraki makalede, mimarlık öğrencilerinin konu hakkındaki düşünceleri ele alınıyor. Erillik ve kent konusuna odaklanan diğer bölümde, bir mimarlık eğitimi deneyinin yarattığı sorunlar ve çıkış yolları tartışılıyor. Heteronormativite ve mimarlık, detaycılık ve fallosantrizm, ego ve mimarlık, mimarlıkta klişeler, sonraki metinlerin temel uğrakları. Bunları muhafazakarlık, göç, sınır konularındaki metinler izliyor. Kentleri ele alan üç metin, Kopenhag’ın Christiania bölgesine, Berlin’deki Eisenman anıtına ve Mardin-Antakya-Yalıkavak boyunca Türkiye’nin doğusundan batısına, bir “güney sayfiyeleri” okumasına dayanıyor. Bu metinler, fotoğraflar eşliğinde sunulmuş. Mimarlıkla ve sanatın kesiştiği pratiklere dair metinlerde “deneysellik üzerine bir manifesto”, “kuir örtü” adlı bir atölye çalışması ve “dönme dolap” adlı sanat işi odak noktası olmuş. Bunları, sanatçı Erinç Seymen’in bir yapıtının okunduğu bölüm izliyor. Son bölümde yazarın ayrımcılık ve LGBTİ bireyler üzerine verdiği bir konferans metni yer alıyor. Kitabın sonunda ise seçme bir kuir bibliyografyası mevcut.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL