Bir Kamusal Alan Olarak Çatı

Bir su arıtma tesisinin çatısında konumlanan Pingshan Terası, farklı mekansal deneyimlere olanak tanıyan bir kamusal alana dönüşüyor.

Şenzen’in kuzeydoğusundaki Pingshan New Area’da konumlanan yapı, Meisha Jian’dan doğan Pingshan Nehri’nin kıyısında. Bölgesel ve toplumsal kalkınmada yaşanan patlama nedeniyle su kalitesi düşmüş ve Pingshan Nehri’nin ekolojik çöküşü nehir kenarından kentsel çevreye doğru genişlemiş.

Pingshan Nehri yatağı geliştirme programının parçası olarak hem su kalitesinin iyileştirilmesi hem de nehir kenarı peyzajının düzenlenmesi için bir su arıtma tesisi, düzenleyici su deposu ve yapay bir bataklık önerildi. 2018 başlarında CSCEC AECOM Consultants tarafından davet edilen Node Architecture & Urbanism Nanbu Su Arıtma Tesisi’nin üst kısmını ve de Biling Bataklığı ve Xiashan Bataklık Parkı’nın yönetim odalarını tasarladı.

Nanbu Su Arıtma Tesisi 5.100 m2’lik yeraltı hacmi ve 1.200 m2’lik zemin kotta tek katlı yönetim ofisleri olarak tasarlanmıştı. Yapı güneyde Pingshan Nehri ile sınırlanırken doğu ve batısında 100.000 m2’lik yapay bataklık üzerinden Nanbu kasabasına bağlanacak, ancak bu bağlantı yolunun yapımı, Yanzihu kentsel tasarımının yenilenmesi nedeniyle şimdilik askıda.

Yeraltındaki su arıtma tesisinin ana beton strüktürü Node Architecture & Urbanism projeye dahil olmadan önce tamamlanmıştı. Geleneksel simetrik eksenli yerleşime sahip olan su arıtma tesisinin ana strüktürü değiştirilmeksizin bir kamusal alanın projeye eklenmesi isteniyordu.

Kuzey-güney aksı boyunca uzanan kaldırım, yönetim ofislerinin çatısına erişiyor. Su arıtma tesisi fikrini yansıtmak için su öğesi meydanındaki su, alttaki arıtma tesisinden alınıp ardından da Pingshan Nehri’ne akıyor.

Ofislerin üzerindeki basamaklı çatı platformu kente ve nehir peyzajına bakan bir kamusal alan olarak biçimlendi. Çatı platformu tek katlı yapının çatısıyla bir arada düşünülerek tasarlanan ve mekansal deneyimi zenginleştiren çok-boyutlu katlanmış panellerin bir araya getirilmesiyle üretildi. Bu kamusal deneyim mekanı kentlilerin orada vakit geçirip gözlem yapmalarına olanak tanıyor. Yaya dolaşımının bağımsız bir sistem olarak kurgulanmış olması sayesinde de su arıtma tesisinin gündelik operasyonu ve yönetimini aksatmıyor.

Pingshan Nehri üzerindeki üç düğüm noktası
Master plan
Vaziyet planı
Zemin kat planı
Çatı planı
Aksonometrik perspektif
Konsept diyagramı
Tasarım süreci
Çatı sistemi
Kesit
Kesit
Kesit
Kesit
Güney cephesi görünüşü
Kuzey cephesi görünüşü
Doğu cephesi görünüşü
Batı cephesi görünüşü

Etiketler: