Çeperler Arasında

Çin’de tasarlanan Astronomi Parkı, bilimsel merakın mekansal karşılıkları halinde öğrencilerin günlük yaşamına eklenirken yerleştiği kampüsün kurgusunda bağlayıcı bir görev üstleniyor.

Zhenze Lisesi bünyesinde gerçekleştirilen proje, okulun yapısında bulunan astronomi kültürünün önemli bir parçasını teşkil ediyor. Bir park kurgusu içinde tasarlanan yapılarla, kampüs atmosferi ile astronomi temasını buluşturmayı amaçlayan mimarlar aynı zamanda görece birbirinden bağımsız işleyen diğer birimler arasında da bir bağlantı kurmayı deniyor. Proje kapsamında tasarlanan yapılar dairesel formlar şeklinde vuku bulurken malzeme ve eğrisel duvarlar ile ortak bil dilde buluşuyor.

Astronomi Pavyonu’nun merkezinde görüş açısına yalnızca gökyüzünü alan açık bir avlu yerleştirilmiş. Boşluğu saran duvar içeriye doğru kıvrılarak çevreden gelecek rahatsız edici etkenlere karşı alanı izole ediyor. Gökyüzünün izdüşümü ise avlunun zemininde yine dairesel bir form oluşturan ve basamaklarla çevrelenen beyaz taşlar serilmiş bir alan olarak izleniyor.

Vaziyet planı
Plan
Dolaşım analizi

Pavyon, birbirine iç ve dış teğetler oluşturan dairesel duvarlarla inşa edilmiş ve oluşan ara mekanlarda farklı kullanım alanları tanımlanmış. Teğet daire içine yerleştirilen iki merdivenin, iç mekanları çatıda bulunan gözlem alanına bir süreklilik içinde bağlaması sağlanmış. Spiral, sürekli ve dinamik yerleşim ile astronomi teması mekanları şekillendiren ana fikir olarak kullanılmış.

Parkın kuzeyine yerleşen Planetaryum, çevresiyle bütünleşen bir pavyon olarak tasarlanmış. İçinde kubbe şeklinde bir ekran bulunan yapıda kullanılan metal gölgelikler ve ses yalıtımı sayesinde gösterimlerin her koşulda yapılabilmesi planlanmış.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL