Design Fest 2024: Shaking Boundaries

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tasarım Festivali’nin dördüncüsü , 2 - 4 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival, “Sınırları Aşma” (2021), “Sınırları Dolaşma” (2022) ve “Sınırları Sorgulama” (2023) olarak gerçekleştirilen önceki temaların niteliğini taşıyarak 2024 yılında da “Sınırları Sarsma” temasıyla atölye çalışmaları, konuşmalar, geziler, paneller, sergiler ve yarışma programı ile devam ediyor.

Değişen Dünyada Tasarım Çözümlerini Keşfetmek
Sınırlar kavramının mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve kentsel planlama, sanat, sosyal bilimler…vb dahil olmak üzere birçok disiplin alanında önemli bir rol oynadığına dikkat çekmek amacıyla, Tasarım Festivali’nin dördüncüsü, sınırlar fikrini hem teorik hem de teknik konuları bütünleştiren disiplinlerarası bir perspektiften yeniden düşünmek için yeni olasılıklar üzerine yansımaları teşvik eden yeni bir dizi etkinlik sunuyor.

Önerilen tema özellikle değişim zamanında disiplin sınırlarını sarsma amacı etrafında döner; yaşamaya alışkın olduğumuz ve daha spesifik olarak fiziksel, sosyal ve zihinsel çevrelerimizin analiz edilmesi ve yeniden tanımlanması gerekmektedir.

“Sınırları Sarsmak” teması, yüksek öğretim kurumları tarafından sunulan yenilikçi eğitim ve öğretim programlarını gözden geçirerek insanlık için sürdürülebilir bir geleceğe yönelik stratejik eylemlerin geliştirilmesinde aktif olarak yer alan akademi ile ulusal ve uluslararası platformlar arasındaki doğru işbirliği modellerini belirlemeyi hedeflemektedir. Depremler, iklim değişikliği, doğal afetler, azalan kaynaklar, savaşlar, nüfusun yerinden edilmesi…vb olumsuz koşullar, planlama ve tasarım alanlarında doğru uygulamaların acil ihtiyacına odaklanan mevcut söylemlerin yeniden ele alınmasını gerektirmektedir.

Ayrıca, yapay zekâ araçlarının artan yetenekleri ve tüm tasarım disiplinleri için temel yardımcı olma potansiyelleri, mimari ve iç tasarım eğitiminde yapay zekâ araçlarının mevcut kullanım olanaklarına özel bir vurgu yaparak Tasarım Festivali’nin önemli bir odağını temsil edecektir.

Tasarım Festivali 2024, şehir planlamasında sürdürülebilir ve esnek kalkınma, mimari ve iç mekanlar, doğa ve eserler arasındaki yaşam ve ilişkiler, bilişsel haritalama ve yer oluşturma, ışık kirliliği, biyojenik ve toprak mimarisi, duyarlı bina kabukları ve yapay zekâ destekli tasarım gibi önemli konuları kapsayan çok çeşitli ders dışı etkinlikler sunmaktadır.

Ağırlıklı olarak Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplinlerine yönelik olmasına rağmen, festival tüm tasarım alanlarından öğrencilerin, akademisyenlerin ve profesyonellerin katılımına açık olacak.

Etkinliklere katılım ve detaylı bilgi için:
https://farch.yasar.edu.tr/en/designfest-2024/
https://www.instagram.com/yu.facultyofarchitecture/
https://www.facebook.com/Architecture.YU

Etiketler: