Mimar Sinan'a Yakından Bakmak

Tamirhane Mimarlık’ın sergi tasarımını ve küratoryal çalışmasını gerçekleştirdiği Mimar Sinan Ve Yaratıcı Dehanın Şaheserleri sergisi, Mimar Sinan’ı kapsamlı bir şekilde inceliyor. Sergi, MSGSÜ Tophane-İ Amire Kültür Ve Sanat Merkezi’nde 9 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında görülebilir.

Mimari sergi dilini oluştururken günümüzün mimari dilini ve tekniklerini kullandık. Anlattığımız çağın mimari diline öykünmek ve onu taklit etmek yerine yaptığımız serginin bugüne ait olduğunun altını çizmek önemliydi. Mekanın kendisinin de (Tophane-i Amire) bir sergileme nesnesi olması önemli. Yapının kendi atmosferini zedelemeden ama onu taklit etmeye de çalışmadan sakin, modern bir mimari dil kurmaya çalıştık.

Mimari Sergi dilimizin yalın olmasını, sergi materyalini ve anlatısını öne çıkarmasını amaçladık. Mimari sergi elemanlarının tasarımından font seçimi ve grafik tasarıma kadar amacımız yalın bir sunum ortaya çıkarmaktı.

Sergi materyaline baktığımızda tüm anlatı yer yer birbirinin içine geçiyor olsa da bunu iki farklı ana başlık içerisinde kategorize edebileceğimizi düşündük. Biri Mimar Sinan ile ilgili yapısal bilgi envanteri ve uzun uzun incelenecek akademik dokümanlardı. Bunlar yapı arşivi, yapı tipolojisi, yapı detayları, yazılı belgeler ve basılı teknik dokümanları içeriyor. Bu arşivi, etrafında oturma birimleri de yer alan otuz metre uzunluğunda bir masa üzerine yerleştirmeye karar verdik. Böylece belgeler üzerinde detaylı inceleme yapmak ve bilgi edinmek isteyen ziyaretçilere yönelik bir “Yakın Mercekte Sinan” başlıklı bir sergi - mekan oluşturduk. İkinci başlık olan Sinan mimarisinin şekillendiği çağa ait hikaye, kişi ve adap kodlarının anlatıldığı bölümlerse kendi içinde sekiz bölüme ayrılan sergi adacıkları olarak tasarlandı.

Günümüzün çoklu - teknolojik sergileme tekniklerini pek çok yerde kullandık. Animasyon video vb. yöntemlerle de anlatıyoruz. Özellikle etkileşimli teknolojiye ziyaretçinin sergide katılımcı bir rol almasını sağladığı için yer vermek istedik. Tüm bu teknolojiyi yazılı ve basılı dokümanlarla birlikte bir denge içerisinde kullanmaya çalıştık.

Mimar Sinan’ı bulunduğu dönemden koparmadan, çağın özellikleri, karakterleri ve hikayeleriyle birlikte anlatmayı amaçladık. Sinan’ın sadece yapı tipolojileri, detayları, kubbe çapı gibi salt mimari kavramlar ile anlatılması, sunumu da alımı da kısıtlayan bir yaklaşım. Mimar Sinan’ın bu sistemin içerisinde nasıl yer aldığı ve kişisel becerileri ile çağın mimarisini nasıl şekillendirdiği dönemin karakterleri ve kodları ile birlikte ön plana çıkıyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: