Salt Araştırma Fonları 2024 Projeleri Belirlendi

Bilgi üretimi ve paylaşımını, birlikte öğrenme ve tartışmayı teşvik eden Salt Araştırma Fonları’yla bu yıl desteklenecek projeler belirlendi.

Salt’ın 2013’ten bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğü Salt Araştırma Fonları’yla bu yıl, 19. ve 20. yüzyıl Türkiye’sinin kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası sanat, mimarlık ve tasarım alanlarında 183 başvuru arasından seçilen altı projenin her birine 35.000 TL’lik fon desteği sağlanıyor.

Bugüne kadar toplam 80 projeye dağıtılan Salt Araştırma Fonları’yla, disiplinlerarası ve çok yönlü yaklaşımları öne çıkan, saha araştırmalarına yönelik yaratıcı yöntemler sunan ve toplumsal, kültürel, kentsel hafızaya katkı sağlayan projeler destekleniyor. Prof. Dr. Gülhan Balsoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Doç. Dr. Ayşe Erek (Kadir Has Üniversitesi), Dr. Bilge İmamoğlu (TED Üniversitesi), Sezin Romi (Salt) ve Lorans Tanatar Baruh’tan (Salt) oluşan Seçici Kurul’un belirlediği araştırma projelerinin bulguları, Aralık ayında gerçekleştirilecek sunumlarla tartışmaya açılacak.

Salt Araştırma Fonları’yla 2013 - 2023 yıllarında desteklenen projelerin dökümüne onuncu yıl için hazırlanan kitapçıktan; araştırma projelerinin yeniden değerlendirildiği yazı dizisine ise Salt Blog’dan erişilebilir.

Tarlabaşı, 1983 / Salt Araştırma, Ali Öz Arşivi
Haliç ve Çevresinin Haritası, Mustafa Vasfi Paşa / Salt Araştırma, Harita Arşivi
Dersaadet Civarı ve Boğaziçi Haritası, 1908/1909, Mehmed Eşref / Salt Araştırma, Harita Arşivi
İkinci Dünya Savaşı Sırasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde Koruma Altına Alınan Satrap Lahdi / Salt Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşivi
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim - İş Bölümü Grafik Sanatlar Dersi, 1939 - 1940 / Salt Araştırma, Sanat Arşivi
Bomonti Bira Fabrikası, Feriköy, İstanbul / Salt Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi

Salt Araştırma Fonları 2024 Projeleri
İstanbul Kıyı Çizgisi Atlası
Gökçen Erkılıç
Alternatif bir kentleşme anlatısı olarak kıyı çizgisine ve kıyı peyzajının insan eliyle şekillendirilmesine odaklanarak su-kara-doğa-insan ilişkisinde aciliyet ve hassasiyet gerektiren konuları açığa çıkarmayı hedefleyen bir arşiv ve görselleştirme çalışması.

Geç Osmanlı İstanbul’unda Gıdayı Sıhhileştirmek
Can Gümüş İspir
Geç Osmanlı İstanbul’unun sıhhileştirme girişimlerinin bir parçası olan gıda kontrol mekanizmalarının yanı sıra gıdanın hastalık ve sağlıkla ilişkisine odaklanan; gıda üretimi, tüketimi ile ticaretinin sosyo-ekonomik ve siyasi iktidar yapılarıyla ilişkisini açığa çıkarmayı hedefleyen bir inceleme.

Bauhaus Okulu’nun Türkiye’ye Yansımaları: Sanat Eğitiminde Bir Köy Enstitüleri Pratiği; “Ders BELGELİĞİ” Atölyesi Üzerine Bir İnceleme
Ezgi Kaplan
Hüseyin Avni Öztopçu’nun, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndaki atölyesinde başlatmış olduğu “Ders BELGELİĞİ” etkinliği/eğitim modelinin amacı ve hafızasının izini sürerek Bauhaus Okulu ile Köy Enstitüleri’nin sanat eğitimi anlayışlarını karşılaştırmalı olarak inceleyen bir araştırma.

Kentsel Duygular, Sivil Tedbirler: Türkiye’de Hava Tehlikesi ve Zehirli Gazlarla Mücadelede Mekânsal Söylem ve Pratikler (1935 - 1946)
Elif Kaymaz
Kent merkezlerinin ve sivillerin yaşam alanlarının hava saldırıları ve zehirli gazlar nedeniyle tehdit altında olduğu bir dönemde, kentsel yapılı çevrenin ayakta kalması için alınan tedbirler ile olağanüstü koşullarda değişen mimari programların sosyomekânsal uzantılarının izini süren bir araştırma.

Mehmet Ulusoy’un Dünya Sahnesi: 68’in Ruhu ve Estetiği
Reha Keskin, Özde Nalan Köseoğlu
Tiyatro TÖS’ten Devrim İçin Hareket Tiyatrosu’na, İşçinin Tiyatrosu’ndan Fransa’da kurduğu Théatre de Liberté’ye birçok uluslararası toplulukta yer alan ve İstanbul - Paris hattında eserler veren oyuncu - yönetmen Mehmet Ulusoy’un (1942 - 2005) politik, etik, estetik dertlerini devrim fikriyle nasıl buluşturduğunu inceleyen bir araştırma.

Erken Soğuk Savaş Dönemi Türkiye’sinde “Sosyal Çalışma” Programları: Entelektüel Yardımseverlik ile Yoksul ve Kimsesiz Çocukların Bakımı
Mesadet Maria Sözmen
Türk Kadınlar Birliği üyeleriyle önde gelen iş kadınlarının, çocuk bakımı ve sokak çocuklarının rehabilitasyonuna yönelik aktif olarak yer aldığı, yürütücüleri tarafından “sosyal çalışma” olarak tanımlanan hayırseverlik programları odağında Türkiye’de kadınların siyaset yapma biçimlerini irdeleyen bir araştırma.

Etiketler: