Suyun Üzerinde Yürümek

Adana Genç İşadamları Derneği’nin (AGİAD) düzenlediği Seyhan Baraj Gölü Marina Projesi Yarışması’nda Parkur adlı projesiyle SO? Mimarlık birinciliği elde etti. Projede, kentin su ile ilişkisinin artırılması ve Seyhan Gölü kıyı şeridinin toplumun her kesimine hitap eden, yıl boyunca yaşayan bir kamusal alan olması amaçlanmış.

Parkur adını verdiğimiz projemizde Adnan Menderes Bulvarı ile Seyhan Gölü arasında kalan hattı, kesintisiz bir yaya aksı olarak önerdik. Bu hattı kentin su ile ilişkisinin kurulmaya başlayacağı bir bölge olarak ele aldık; ancak halihazırdaki bu ilişkinin zayıflığı, öneriyi kent ölçeğinde güçlü ve etkin bir yaklaşımla ele almamızı gerektirdi. Suyun üzerinde de devam eden yaya hattı boyunca kıyıda ve karada çeşitli işlevler için alanlar ayırdık. Bu işlevler arasında en güçlü olanları spor ve rekreasyon işlevleri diye düşünüyoruz. Bu sayede kıyı kullanımının kentin her kesimine açık olmasını ve sürekli canlı tutulmasını hedefledik. İşlevleri belirlerken; Adana’nın mevsimsel verilerine uygun ve bütün yıl boyunca kullanılabilecek, öğrenciler, çocuklar, yaşlılar vb geniş bir kullanıcı yelpazesini kapsayacak tüm kentli için işler bir işlev dağılımını önemsedik. Kıyı hattı üzerinde odak alanlarının oluşturmak, kırsal ve yeşil doku ile ilişkili bir yoğunluk yaratmak bizim için önemliydi. Bunların yanı sıra suyun üzerinde devam eden yaya hattı ile suyun üzerinde olma ve sudan karaya bakma olanaklarını sağlamak tasarımda vazgeçmediğimiz kararlardı. Su sporlarını önerirken, hangi spor için ne tür altyapılar gerektiğini göz önünde bulundurduk. Örneğin su kayağı gibi işlevler için önerdiğimiz yaya parkurundan ortaya çıkan korunaklı alanı uygun bulurken, kürek ve rüzgar sörfü gibi sporları açık göle bakan alana yerleştirdik. Tekne bağlama ve yüzme işlevlerini de yine aynı yaklaşımla konumlandırdık. Sevgi Adası’nda önerdiğimiz iskele ile üniversite ve proje arazisi arasında su ulaşımını sağladık. Su kullanımının herkese açık olması temel hedefimizdi. Yüzme, kayık, deniz bisikleti gibi etkinlikler ile profesyonel spor müsabakaları ve uluslararası öğrenci spor festivalleri gibi özelleşmiş etkinlikleri bir araya getirdik. Önerdiğimiz kesintisiz yaya hattı ile karada ve suda planlanan fonksiyonların sürekli bir dolaşım ağı ile birbirine bağlanmasını sağladık.

iskeleye bakış
oturma alanları
projenin kuşbakışı görüntüsü
yürüyüş alanlarından bir kesit
vaziyet planı
diyagram
diyagram
diyagram
diyagram
kesit
alan kullanımını gösteren kesit

Etiketler: