Algılamayı Kolaylaştıran

Tofaş Türk otomobil fabrikasının açmış olduğu davetli yarışmada birinciliği elde eden Uysalkan Architects tasarımı projenin, çevresinde kolaylıkla algılanabilir, çok işlevli ikonik bir yapı olmasına önem verilmiş.

Tofaş Türk otomobil fabrikasının açmış olduğu davetli bir yarışmaya çağırılmamız sonucu spor salonu önerimizi gerçekleştirdik. Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 55 dönüm arazi üzerine kurulu olan otomobil fabrikası sosyal tesislerine ek olarak yapılması düşünülen salonun Tofaş basketbol kulübüne hizmet etmesi isteniyordu. Salonu, basketbol eğitimi, antrenmanlar ve rutin lig maçlarının yanı sıra yıllık yapılan Tofaş kongresi için de hizmet vermeye uygun olarak tasarladık.

tofaş basketbol klübü,uysalkan mimarlık,Rasim Uysalkan

Hızlı ve yoğun araç trafiğinin hüküm sürdüğü endüstri bölgesinde yer alan proje sahası, yola olan mesafesi de göz önüne alındığında ikonik bir yapının algılanmasını zorlaştırıcı bir çevrede. Bu bağlam içerisinde algıyı güçlendirmek için binanın net ve adaleli, çevre binalara yabancı ama uyumlu bir plastik etki oluşturmasını hedefledik. Özellikle önemli maçların oynanacağı gece saatlerinde, yatayda 60 metre boyunca uzanan bir ışık sızıntısı ve bunun üzerinde uzanan güçlü kütleyle şiirsel bir etki yaratmayı amaçladık. Çevrenin karakteristik fabrika binaları dokusunu, yaratılan monolitik ve yabancı nesne için bir fon olarak değerlendirdik.

Yapı alanına, fabrika tesisinin güneyi boyunca uzanan ve üzerinde çeşitli sosyal donatılar bulunduran bir araç yolu ile ulaşılıyor. Salon binası, bu aksın başından sonuna kadar güçlü bir algı ve ikonik bir aks bitişi yaratmak adına girişte saçaklaşan monolitik bir kabuk ile örtülü. Bu saçakla, aynı zamanda salonun giriş meydanını da tanımladık. Bu bölgede yaratılacak alt ve üst meydanı bağlayan geniş bir rampa tasarladık. Kullanıcının giriş holünde salon işlevlerini kolay ve hızlı tanımasını hedefledik. Fuaye ve yardımcı birimlerin spor sahaları ile kesintisiz bir iletişim içerisinde olmasını istedik. Bu amaçla yardımcı birimlerin sahaya hakim bir balkona açılmasını öngördük. Yapıyı, bir tarafta giriş holünden 2 metre aşağıya indirilmiş basketbol sahası, diğer tarafta ise destek işlevlerin yer aldığı ve balkonlarının sahaya hakim olduğu üç katlı bir kütle olmak üzere iki parçaya böldük. Her iki bölümü de örten çatı kabuğunu, salona gün ışığı sağlayan pencere yırtıkları ile yer seviyesinden kopardık.

Salonda basketbol sahasının yanı sıra sporcu ve hakem soyunma odaları, yönetici odaları ve sporcu tedavi merkezi de yer alıyor. Spor sahasını, maçlar olmadığı zaman üç ayrı sahaya dönüştürülebilmesi amacı ile katlanabilir tribünlerle donattık.

Bina kütlesinin geniş açıklıklar, prefabrik betonarme kirişlerle geçilmesini tercih ettik, yardımcı binalar içinse konvansiyonel 8x8 metrelik betonarme sistem kullandık. Toplam inşaat alanı yaklaşık 5000 m2 olan yapı, 56 x 60 metrelik bir taban alanına sahip.

Etiketler: