Araziden Doğan Strüktürler

Tippet Rise Art Center projesi dahilinde tasarlanan kalıcı yerleştirmeler, araziden türeyen ve forma kavuştuktan sonra yeniden onun bir parçası olan strüktürler ile ham peyzaj dokusunun atmosferini güçlendiriyor.

Tippet Rise Art Center projesi toprağı, sanatı, mimarlığı ve müziği bir araya getirdiği alışılmadık mekan tasarımıyla büyük konserlerin verileceği yeni bir adresi tepelere serpilmiş heykellerle çevreliyor. Montana'da bulunan Yellowstone Parkı'nın bir ucuna yerleşen proje, yaklaşık beş bin hektarlık bir otlak alana yayılıyor. Proje kapsamında yerleştirilecek kalıcı strüktürleri tasarlama görevini üstlenen Ensamble Studio, mevcut fauna ve kırsal faaliyetlerin bölgeye eklemlenmeyi amaçlayan sanatsal ve mimari müdahalelerle nasıl birlikte yaşayabileceğine odaklanmış. Montanayı ziyaretet ederek araştırmalar yapan ekip, varolan doğal koşulların taşıdığı potansiyelleri değerlendirme konusunda sahip olduğu tecrübelere dayanarak “Beartooth Portal, Inverted Portal ve Domo” olmak üzere üç parçadan oluşan “Structures of Landscape” projesini ortaya çıkarmış.

fotoğraflar: ensamble studio

Oluşan strüktürler, aynı zamanda şu an üzerine yerleştikleri arazinin kendisi. Onun sahip olduğu anıları ve izleri alıp yeniden bir anlam kazandırmışlar. Maddeyi mekan yapmış, bozmadan yerleşmiş, doğaya daha da yaklaşmak için etkileşim noktaları oluşturmuşlar. Uçsuz bucaksız bir yerde hamlık, sessizlik ve kendi başınalık duygularını pekiştiriyorlar ve insan hareketini doğa, mimarlık ve sanat arasında muğlak bir noktada bırakıyorlar. Tek başlarına, hep birlikte ya da tamamen farklı bir konseptte ama oldukları yerde anlam kazanıyorlar.

Yere özel tasarlanan strüktürlerin bulundukları doğa ile uyum içinde var olabilmeleri için ana materyaller olan toprak ve kayaların şekil alma süreçlerinden ve form bilgisinden yararlanılarak farklı teknik ve yöntemler geliştirilmiş. Böylece arazinin içinden doğan ve yeniden arazinin bir parçası olan strüktürlerin işlenmesi için hem malzemelerin yapısal, akustik ve termal özellikleri hem de jeolojik dönüşüm süreçleri (tortullaşma, erozyon, hava etkisiyle aşınma, kristalleşme, sıkışma, başkalaşım vb.) projeye uyarlanmış.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: