Esas Olanın İzinde

Ücra sayılabilecek yerini ve bölge hakkında üretilmiş bilgi noksanlığını sürecin ve sonucun ilhamı olarak kullanan yürüyüş yolu, yere ve kendine özgü bir iz sürmeye dönüşüyor.

Grampians National Park içinde bulunan ana köprülerden birinin 2012 yılında yaşanan sel ile kullanılmaz hale gelişinden sonra gerçekleştirilen proje, MacKenzie Şelaleri ile Zumsteins Piknik Alanı arasında, bulunduğu doğanın özelliklerini gözeterek yeni bir deneyim fırsatı yaratan bir yürüyüş rotası sunuyor. Yeniden hizalanmış bir yaya köprüsü, basamaklar ve yürüyüş platformları ise bu rotanın izini ve karakterini belirliyor. Son derece hassas bir yaklaşımla şekillendirilen proje, alanın güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlarken aynı zamanda yoğun ziyaretçi trafiği ile doğal bölgenin korunma koşulları arasında bir denge kuruyor.

Hansen Partnership, Grampians National Park,
Detay
Detay
Detay

Melbourne’a 3,5 saatlik araba yolculuğu üstüne sarp arazide yarım saatlik bir yürüyüş uzaklığındaki bölge için erişilebilirlik karşılaşılan önemli zorluklardan biri olmuş. Mesafe ve mevcut bilgi eksikliği göz önüne alınarak, ekip doğal yerleşimi daha iyi anlamak adına Parks Victoria yönetimi ile yakında çalışarak ilerlemiş ve bu noktada analiz ve tasarım süreçleri alternatif yöntemler kullanılarak ilerletilmiş. Kaliteli hava fotoğraflarının bulunmaması ve arazi şartlarına dair bilgilerin eksikliği üzerine, arazi adım adım gezilmiş ve fotoğraflar, eskizler ve haritalarla karşılaşılan her bir doğal öğenin kaydedildiği detaylı bir rapor hazırlanmış.

Bölgenin bozulmamış doğası, tasarımı şekillendiren en önemli girdilerden biri olmuş. Yapay strüktürler yalnızca doğal elemanların yetersiz kaldığı noktalarda ulaşımı devam ettirebilmek için kullanılmış. Yerleştirilen birimlerin, şekil ve doku olarak kontrast yaratırken renk ve karakter bağlamında içine yerleştiği peyzaja uyum sağlaması amaçlanmış. Bu öğelerin aynı zamanda etraflarındaki doğal öğeleri bir anlamda taklit etmesi arzulanmış. Görsel varlıkları belirgin tutulan eklentiler, kullanılan malzemelerin etkisiyle ise geri çekilerek doğanın baskınlığına izin vermeye devam ediyor.

Etiketler: