Kitaplarla Sarılı

Tayvan’da bulunan bir ilkokulda gerçekleştirilen kütüphane projesi, ahşabı doğadan alınan farklı referanslar eşliğinde şekillendiriyor ve mekanı öğrenciler için kitaplarla sarılı bir öğrenme ortamına dönüştürüyor.

Lishin İlkokulu kampüsündeki derslik binasının üçüncü katında gerçekleştirilen kütüphane projesi daha önce burada yer alan ve ortak çalışma olanı olarak kullanılan üç dersliğin yerine yerleşiyor. Daha konforlu bir okuma ortamı yaratabilmek için atılan bu adımla birlikte dersliklerin de kütüphanenin bulunduğu ilk yere taşınmasına karar verilmiş. Okuldaki okuma grubunu oluşturan öğretmenlerin kütüphanenin bu yeni alana nasıl yerleşeceği konusundaki endişeleri göz önüne alınarak mekansal çözümler üretilmiş.

Lishin İlkokulu kütüphanesi, Tali Design
Plan

Sınıf alanlarını birbirine bağlayan ana koridor öğrencileri sıcak bir şekilde karşılayan bir okuma alanına dönüştürülmüş. Bu alanda kullanılan ahşap kitaplıklar duvarı boydan boya geçerken, kıvrılarak tavana doğru uzanan strüktür ile öğrencilere bir ağacın altında olma hissiyatı vermek istenmiş. Çakış taşı metaforuyla alana serpiştirilen kitaplık birimleri de kitaplarla sarılı bir bilgi nehri üzerindeki yerini almış. Sınıf alanları da farklı kullanımlara izin verecek şekilde kurgulanarak birbirine bağlanmış.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL