PAN kolektif ve Kocaeli Üniversitesi SEKA Endüstri Mirasını Belgeliyor

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Arş. Gör. Dr. Senem Müştak Sevindik tarafından lisans düzeyinde yürütülmekte olan “Mimari Fotoğraf” dersi, kentte yer alan yapılı çevre ve mimarlık eserlerine farklı bir perspektiften bakılmasını sağlayarak öğrenciye farklı bağlamlarda görme/algılama/ifade biçimlerine dair farkındalık/bilinç kazandırmayı amaçlıyor.

Ders kapsamında PAN kolektif’ten Hacer Bozkurt, “Mimarlık ve Fotoğraf”, Alp Eren “Mimari Fotoğrafta Ritim” başlıklarıyla çevrimiçi seminerler verdiler. PAN kolektif işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerin sonuncusu “SEKA’da Endüstri Mirasının Belgelenmesi” çalıştayı olarak planlandı.

3 Mayıs ve 10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan çalıştayda, ilk gün endüstri mirasını belgeleme üzerine yürütülecek olan tartışmanın ardından alanda fotoğraf çekimi yapılacak. İkinci gün ise baskısı alınmış fotoğraflar birlikte incelenerek bir seçki oluşturulacak.

Kocaeli kentinin tarihinde pek çok açıdan önemli bir kırılma noktası yaratan ve günümüzde Kağıt Müzesi olarak yeniden işlevlendirilen SEKA, Türkiye’nin erken dönem modern mimarlık eserlerinden ve önemli endüstri mirası alanlarından biri. Çalıştay kapsamında, endüstri mirası olan yapıların mekansal durumu, hacimsel niteliği, strüktürel detaylar/bir aradalıklar, doluluk-boşluk/cephe/doku ilişkileri, mekanik aksamın mekanla kurduğu fiziksel ve tinsel ilişki gibi başlıklara odaklanılarak öğrencilerin farklı bakış açılarının bir araya getirildiği farklı görsel anlatımlarla bir karşılık bulması hedefleniyor.

PAN kolektif Hakkında
2024 yılında Alp Eren, Hacer Bozkurt ve Sahir Uğur Eren tarafından kuruldu. Farklı bilgi birikimine ve bakma biçimine sahip olan bu üç mimari fotoğrafçıyı bir araya getiren çalışmalarının ortak teması kent, yapılar ve çevreleri ile olan ilişkilerinin görselleştirilmesi. Bu “kolektif görselleştirme süreci”nin amacı, fotoğrafçıların farklı bakış açıları ile ürettikleri mekansal kesitlerin bir araya gelip birbirini tamamlayarak yeni bir panoramik bakış üretmesi.

Etiketler:

İlgili İçerikler: