Şehir Hepimizin 76. Bölüm: Trafik Üzerinden İstanbul ve Kimlik Müzakereleri

İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programında bu hafta Pınar Uyan Semerci'nin konuğu Yağmur Nuhrat oldu. Programda Nuhrat’ın Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği doktora sonrası çalışması “Trafik Üzerinden İstanbul ve Etik Değerlendirmeleri” üzerine konuşuldu. Trafikteki davranışlar ve bu davranışların açıklanma şekilleri üzerinden trafikte hakkaniyet konusuna odaklanan çalışma Nuhrat’ın İstanbul’da kendi arabasını kullananlar, farklı araç şoförleri, valeler ve bir trafik polisi olmak üzere 47 kişiyle yaptığı derinlemesine görüşmeler üzerinden şekilleniyor.

Araştırma Özeti:
Bu araştırma İstanbul’un günlük trafiği çerçevesinde ortaya çıkan etik müzakereleri sorgular. Araştırmanın amacı, İstanbul trafiğini paylaşan bireylerin hakkaniyet yargılarına varmak için kullandıkları formel ve enformel yöntemleri toplayarak günlük ve sıradan etik müzakerelerine ışık tutmak, İstanbulluların hangi çıkarlar ve ölçütler doğrultusunda hakkaniyet kararları verdiklerini aydınlatmaktır. Ek olarak bu proje, kentlilerin zaman-mekânsal deneyimlerinden yola çıkarak İstanbul’u yeniden haritalar. Yolda geçen sosyal hayata odaklanarak, geçici mekanlar, kaybedilmiş olduğu düşünülen zamanlar, liminal ya da mekandan kabul edilmeyen kent yerleri çalışılır. Bu çalışma sayesinde “İstanbul’un trafik sorunu” söyleminin de ayrıştırılması hedeflenir. İstanbul’un dillere pelesenk olan trafik durumu birtakım olağanüstü cemaat, mekan ve haller doğurmakta ve bu haller de evrensel etik anlayışına alternatifler üretebilmektedir. Aynı zamanda, İstanbul’da günlük trafik yaşamı, şehrin belli biçimlerde deneyimlenmesine ve dolayısıyla kent yaşamının belli biçimlerde yapılanmasına yol açar. Bu araştırma, trafik, ulaşım, etik ve kent yaşamı konularında sosyal bilimsel bir inceleme niteliğinde olmanın yanı sıra, sınıf, cinsiyet, zevk, yasallık ve maddesellik konularını da kuramsal olarak, trafik merceğinden yeniden düşünür.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL