Tanımlı Açıklıklar

Gönüllü itfaiyecilerin özel eğitim aldıkları yapı, yoğun dış mekan kullanımını bölgenin iklim şartlarında mümkün kılabilmek adına mevcut ağaçların arasına yerleşiyor ve onları aktif sıcaklık kontrolü için kullanıyor.

Gönüllü itfaiyecilerin özel eğitim aldıkları, ayrıca spor ve eğlence etkinliklerinin de düzenlendiği Santiago itfaiyesinin eğitim tesisleri, Metropolitan bölgesinin kırsalında konumlanıyor.

fotoğraflar: mauricio lorca, claudio leiva

BMRG Arquitectos tarafından gerçekleştirilen projede seyrek bitki örtüsü ve çoğu eğitimin dış mekanda verilme gerekliliği, gölgelik alanları tasarımın esas öğesi yaparken en önemli bileşenin iklim olduğu bir yapıyı zorunlu kıldı. Bu sebeple aktif sıcaklık kontrolü yapabilmek, dolaşım ve dinlenme alanları kurgusunu oluşturmak için bölgedeki tek ağaçlıklı alana yerleşti proje. Var olan tüm ağaçlar yerlerini korudu ve mekan, bu ağaçların aralarına yerleşerek onları önerinin bir parçası haline getirdi. Proje, kesişim noktalarında zorlu antrenmanların gerçekleştirildiği bir mekan bulunan iki dolaşım aksı etrafında kurgulanıyor. Enstitü için en önemli ve sembolik yer olan bu kesişim meydanı, projenin de merkezini tanımlıyor. Hacimler bu iki aksın etrafına, bağımsız eğitim ve dinlenme kurgusu oluşturacak şekilde yerleşiyor. Genel şema, eğitim merkezinin gelecekteki ihtiyaçlara göre makul ve kurallı bir biçimde büyümesini sağlayacak şekilde oluşturuldu.

Mevcut gölge alanlar, merkez içinde kullanıcıları yönlendiren, onlara rehberlik ederek dolaşımı düzenleyen metal strüktür sayesinde doğrusal bir şekilde uzanıyor. Yapı, gölgelik alanları eğitim ve dinlenmeye bırakarak merkezin programı dahilindeki etkinlikler için kontrollü bir çevre yaratıyor.

İç mekan, yapı içindeki kullanım çeşitliliğine imkan verecek şekilde, özelleşmiş öğrenme etkinliklerine odaklanarak tasarlandı. Bu sebeple yapının içi, pencerelerdeki manzara parçalanarak dış mekandan izole edildi. Güneş ışığının etkisini sınırlandıran cephe ve tepe pencereleri, iç mekan etkinliklerine en uygun ışık ve konforu verecek şekilde, kontrollü doğal ışık girişini artırmak üzere kurgulandı.

Yapı, taş ve beton ile inşa edildi. Yapım malzemeleri; strüktürel basitliği, dayanıklı ve ekonomik oluşları ve her daim ulaşılabilir olmaları yüzünden tercih edildi. Bu nitelikler, gönüllü bir enstitünün kalıcılık gerekliliklerini karşılıyor ve uzun yıllar hizmet vermesini sağlıyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL