Zamanı Yakalayan

Atıl bir endüstri yapısının yeniden işlevlendirildiği projede mekanın fiziksel özellikleri, işlev gözetilerek iyileştirilirken mekanın hafızası da detaylarda sürdürülmüş.

Sürdürülebilir kalkınmanın giderek ana akım haline geldiği 21. yüzyılda, yeni binalar inşa etmek yerine atıl binaların inovatif yöntemlerle yenilenmesi hem çevresel ayak izinin azaltılması, hem finansal tasarruf, hem de yapı tarihinin ve geleneğinin devamlılığı açısından büyük önem taşıyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan atıl bir malzeme ve hurda deposunun tasarım merkezi işleviyle yenilenmesi de bu yaklaşımın bir sonucu olarak ortaya çıkmış.

Yeni ürün ve proje geliştirmenin yanı sıra yatırım yapmak ve projelerini hayata geçirmek isteyen girişimcileri bir araya getirecek merkezin yerleştiği depo binası, ne altyapı ve yalıtım ne de cephe özellikleriyle yeni işlevini üstlenebilecek durumda olmadığı için kabuğu korunarak konforlu bir çalışma ortamına dönüştürülmüş. Yapılan bu yerinde müdahale sayesinde de sıfırdan üretilecek bir binadan çok daha ekonomik bir çözüm üretilmiş.

Proje kapsamında 200 metrekarelik alanda, 4.80 metre tavan yüksekliğine sahip bir hacim içerisinde 12 kişilik bir açık ofis, bir yönetici ofisi, bir toplantı odası, depo, prototip atölyesi, elektrik elektronik atölyesi, bir sergileme alanı ve çalışanların dinlenebilecekleri ve aynı zamanda konuklarını ağırlayabilecekleri bir alan yaratılmış. Bu mekanların ferah tutulabilmesi için tavan kotu düşürülmeden, havalandırma kanalları açıktan geçirilmiş. Böylece mekanın endüstriyel kimliği de vurgulanmış.

Ürün sergileme bölümü, dinlenme ve konuk ağırlama alanıyla iç içe olacak şekilde kurgulanmış. Ürün standı, açık ofis içinde ayırıcı işlevi görmüş; uzun sarkıt aydınlatmalardaki farklılaşma ile iki farklı hacmin bölüntüsüz birlikteliği sağlanmış.

Yenileme esnasında hem doğal havalandırma sağlamak hem de gün ışığından faydalanmak için cephede yeni pencere boşlukları açılmış. Mevcut hol pencereleri ise kısmen korunarak sayıları azaltılmış. Eski halinde esaslı yatılım çözümlerine ihtiyaç duyan yapıda aynı zamanda ısı geri kazanım cihazları ile ısıtma ve soğutmadaki enerji kullanım miktarını en aza indirmek amaçlanmış.

Etiketler:

İlgili İçerikler: