Zarif Eklenti

Proje, girişimcilik ve inovasyon üzerine yoğunlaşan bir uzaktan öğrenim okulu için değişen işlevlere mekan üretme stratejisine katkı koymayı hedefliyor.

İnternet tabanlı bir 21. yüzyıl üniversitesi olarak tanımlanan Hundun Üniversitesi’nin inovasyon kampüsü olan TESTBED 2, eskiden Çin’in merkez bankasının banknot matbaası olarak bilinen bir fabrikadan dönüştürülmüş bir kampüs. Yapı, Eling Parkı’nın tepesinde, Yangzte Nehri’nin ana kollarından biri olan Jialing Nehri’ne bakan bir konumda yer alıyor. Bütünüyle güncel bir eğitim sistemi için uygun mekanı, yeni bir biçimde üretebilmek, tasarımcılarına göre projenin en büyük zorluğu olmuş.

Bu zorluğa karşı öncelikle, yeni binalar inşa etmektense mevcut metruk binaları geri dönüştürmek olarak açıkladıkları “uyarlanabilir tasarım” adıyla kapsamlı bir strateji geliştirilmiş. Ardından, Hundun Üniversitesi ile birlikte, TESTBED 2’nin alanı seçilmiş: gençler tarafından internet ortamında büyük ölçüde kabul gören, güçlü endüstriyel kimliğe sahip bir alan. Bu bağlamda, çoklu tonoz strüktürüyle özgün bir dili olan yedi numaralı yapıya yenileme ve genişletme müdahalesi yapılmasına karar verilmiş.

hundun üniversitesi eğitim merkezi, vary design, XXI mimarlık dergisi
Galeri cam eki
Galeri cam eki
Tuğla ve beton kütle arasındaki giriş merdiveni

İnternet tabanlı bir eğitim merkezinin tek işlevinin eğitim olamayacağına inanan mimarlara göre, böylesi güncel bir mekan, bilgi ve deneyimin yanı sıra ilgi alanlarının, oyunun ya da yemeklerin de paylaşıldığı bir mekan olmalı. Bu ilk fikri tasarımlarına yansıtan ekip, geleneksel eğitim mekanı şemasıyla oynayarak esas eğitim alanını birbirinden farklı seminer, sergi-galeri, boş zaman-oyun ve yemek alanı parçalarını çevreleyen bir destekleyici mekan olarak kurgulamış. Esas niyet, önerinin yapının içindeki tüm mekanların etkileşim içinde olmasına olanak tanıyacak şekilde daha açık ve uyarlanabilir olması. Tasarımın tüm bileşenleri kullanıcılar arasında bir tür iletişim üretmek maksadıyla kurgulanmış. Restoran, bu mekan dizisinin ilk boğumuna yerleşiyor; restoranı seminer salonu, karma kullanım alanı ve eğitim işlevli internet barı takip ediyor.

İç mekanda kuvvetli iletişimi odağına alan ekip, kütledeki müdahaleyi malzeme seçimleri ve tezat üzerinden kurmuş. Yapının girişi, eski fabrikanın tuğlalarıyla karşıtlık oluşturacak şekilde dökme beton ve camdan oluşuyor. Beton kutu giriş ve galerinin cam kutu eklentisi, önceki tuğla kutuyla bir araya geldiğinde üç boyutlu bir tür “şeffaflık” oluşturuyor. Yapının ana kütlesinin korunan özgün tonoz strüktürü ve tuğla duvarları, yeni cam pencere kanatları ve çelik balkon çıkmasıyla bir araya geldiğinde tezatlığın dili daha okunaklı hale geliyor.

Ofis alanı
Çok işlevli olması planlanan seminer alanı
“Bar” alanı
“Bar” alanı
2. kat ve asma kat planı
Kesit
Vaziyet Planı

Tasarımcılarına göre malzeme ve biçimde manipülasyon yoluyla, önceki metruk mekana, yeni işlev ve anlamlarla tamamıyla yeni bir hayat, sıkıca yerleştirilmiş. Tüm bu süreç ise, “kentsel pratik halinde bir internet üniversitesini fiziksel koşullar altında geliştirme prototipi olarak görülebilir.”

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL