Afet Sonrası Prefabrik Çözümler

Konteyner sistemleri, doğal afetlerle birlikte ortaya çıkan en temel ihtiyaçlardan biri olan barınma sorununa hızlı ve ekonomik bir çözüm olabilir. Modüler birimlerden oluşan bu sistemler farklı kullanım amaçları için de esnek tasarım alternatifleri sunuyor. Geri dönüştürülmüş nakliye konteynerleri ile üretilmiş, fonksiyona bağlı ihtiyaçları ve kullanıcı gereksinimlerini karşılamaya yönelik tasarlanan projeleri derledik.


proje görselleri: emedya design

Habitat Konteyner Yerleşimi
Habitat Konteyner Yerleşimi projesi, konteynerler etrafında modüler ve esnek bir sistem tasarlamak üzerine geliştirildi. Tasarlanan sistem; bağlama üniteleri, teleskopik borular, tente bağlama unsurları gibi parçalardan oluşuyor. Mevcut konteyner birleşim sistemleri incelenerek, onlara adapte olabilen ve basit aletlerle monte edilmesi mümkün bir tasarım amaçlandı.


Bard Medya Laboratuvarı
MB Architecture’ın karşılanabilir mimari projeler üretmek üzere prefabrike çözümler ve geri dönüştürülmüş konteynerler kullanarak geliştirdiği tasarım prototipi, bu sefer Bard College kampüsü içinde öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veren bir ortak alana dönüşüyor.

Bard College bünyesindeki Beşeri Bilimler Fakültesi için tasarlanan medya laboratuvarı dört adet geri dönüştürülmüş konteynerden oluşuyor.


Kültürel Üretim Bölgesi
Sokak gösterileri sırasında zarar görüp işlevsizleşmiş bir mekana ilişen birimlerden oluşan proje, kentteki farklı kullanıcılar arasında işbirliğini mümkün kılacak müşterek bir alan üretmeyi hedefliyor.

Kültürel Üretim Bölgesi olarak isimlendirilen proje, mevcut yapı ile özgün strüktürün üzerine ilişmiş yeni mekanlar serisinden oluşuyor. Projenin esasını oluşturan kargo konteynerleri, kullanıldıkları diğer projelerde olduğu gibi, ekonomik ve teknik yeterlilikler ile kaynaklar göz önüne alınarak tercih edilmiş. Daha karmaşık bir sistem içindeki basit parçalar olarak kullanılan bu konteynerler, çeşitliliğe ve işbirliğine açık olmak üzere; sergi alanından imge laboratuvarına, kafeden ses kayıt stüdyosuna dek çeşitlenen tanımlı işlevlere sahip.


Kutu Yuva
Kutu Yuva, İzmir Ekonomi Üniversitesi Act For tasarım topluluğunun daha fazla mekana gereksinim duyan bir anaokulu için tasarlayıp uyguladıkları bir sosyal sorumluluk projesi.

Kutu Yuva’nın ana özelliği, ihtiyaca göre tasarlanan bir sosyal sorumluluk projesinin nasıl uygulanacağını ve tasarımın gücüyle olumlu bir değişimin nasıl sağlanacağını göstermesi. Act For tasarımcılarının yaklaşımı, ihtiyaç sahibi çocuklar için daha iyi yaşam alanları yaratan çözümler sunmaya dayalı.


Cube Club
Tasarım sürecinde karşılaşılan zorlukları avantaja çeviren On Office ekibi, alışılageldik yapı süreçlerinin dışına çıkmak gerektiğinde neler yapılabileceğini alternatif bir malzeme ve yapım tekniği kullanarak gösteriyor. İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Tochal bölgesinde yalnızca hafif ve geçici strüktürlere izin verilmesi, mimarları yapı elemanı olarak nakliye konteynerlerini kullanma fikrine itmiş. Bu fikri eyleme geçirmek, hafif bir strüktür inşası oluşturmanın yanı sıra yapım sürecinin hızlanmasına da sebep olmuş.


Altta toplantı alanı, üstte portatif mağaza

Malha
Moda sektörünün farklı paydaşlarını aynı çatı altında toplayan, işbirliğine dayalı yerel ve bağımsız bir ortam öneren Malha, mekan tasarımında da benzer dili bir deponun içine yerleşerek kuruyor.

Projede konteynerlerin iç mekan kullanımı için altı farklı işlev belirlenmiş. Bunlar arasında ofis, toplantı odaları ve portatif mağazalar bulunuyor. Konteyner kullanım kararıyla tutarlı olarak, malzemeler de çevresel etkileri az, düşük maliyetleri olanlardan seçilmiş; iç cephelerde uygulanmış kontrplak, metalik ve şeffaf seramikler bunlara örnek.


fotoğraflar: yerçekim / ömer kanıpak ve orhan kolukısa

Konteyner Park
Yirmi birinci yüzyılda eğitim, araştırma ve endüstri arasında duran sinerjik bir yapının inovasyon bağlamında kaçınılmaz olması, Türkiye’deki üniversitelerde son on senede yeşermekte olan Teknopark yapılarına da çok önemli bir rol biçiyor. Bu bağlamda Atölye Labs ekibi, portfolyosundaki yenilikçi sistem tasarımı projeleri vesilesiyle Ege Üniversitesi’nin 2014’te başladığı ideEGE Teknopark kurulum sürecine dahil oldu. Tipolojik olarak geçmişte üretilmiş devlet binalarına yakın öğeler barındıran Teknopark binası algısını dönüştürme hedefiyle yola çıkıldı. Vaziyet planı ölçeğinde farklı insan odaklı düzenlemelerin ardından, Teknopark’ın "mıknatısı" olması için özgün bir konteyner park projesi geliştirildi.


Boxchool
Gelişmekte olan bölgelerde sürdürülebilir eğitim mekanları oluşturmak üzere geri dönüştürülmüş konteynerlerden tasarlanan Boxchool projesi; çoğaltılabilir bütünleşik bir sistem sunuyor.

Henüz gelişmekte olan bölgelerde çocuklarla birlikte tasarlanan Boxchool, kırsal alanlarda eğitim kaynaklarına ulaşımı sağlayacak modüler bir okul yapısı tasarımı. Mimari olarak taşıma konteynerleri bir sınıf değildir, ancak hem iç hem de dış kabuğa eklenecek modüler malzemelerle bu strüktürler sürdürülebilir birer eğitim birimine dönüştürülebilir. IDIM Tasarım Laboratuvarı’nın Boxchool projesi de güneş panellerinin, altyapı elemanlarının, pencerelerin ve mobilyaların geri dönüştürülmüş taşıma konteynerlerine eklenmesiyle tasarlanmış.

Etiketler: