Boşluk ve Gölgenin Peşinde

San Pedro de Urabá adlı küçük bir yerleşim yerinde gerçekleştirilen proje, Antioquia Bölge Yönetimi tarafından başlatılan ve farklı beldelerde 80 eğitim parkı yapılmasını öngören planın bir parçası olarak hayata geçirilmiş. Doğal kaynakların yasadışı yollarla kaçırılması ve silahlı grupların sebep olduğu şiddet olaylarından bitkin düşmüş bölge halkına düzgün altyapılarla eğitim sağlanmasını amaçlanıyor.

fotoğraflar: sergio gómez

Tasarım, boşluklar ve gölgelerin karşılaşma ve diyalog mekanlarına dönüştüğü bir senaryo izliyor ve bu mekanların kesin mimari programlara ihtiyaç duymadan kullanıcıların istekleri doğrultusunda değerlendirebilecekleri, bir araya gelebilecekleri alanlar olmasını amaçlıyor.

Mekansal kurgu bölgedeki geleneksel mimari ile bağlar kuran iki ana unsur ile şekilleniyor. İlki, projenin merkezine boş bir alan olarak yerleşen, eğitim alanlarını birbirine bağlayan ve doğaya göndermeler barındıran orta bahçe. İkincisi ise girişin tanımlandığı ve gölge mekan ilişkisini somutlaştıran eşik.

Parçalı ve kesintili bir kentsel yapıya eklemlenen proje, yapılı çevrenin doğayla buluştuğu bir çeperde, kültürel süreçlerle şekillenmiş bir peyzaj içinde konumlanıyor. Yapının kamusal karakteri, sokakla kurduğu ilişkinin önemli bir etken olmasına neden oluyor. Proje, onu çevreleyen kamusal alana eklemlenmeyi ve sadece akademik süreçlere değil aynı zamanda kültürel ve sosyal ilişkilere katkı sunan bir mekan olmayı amaçlıyor.

Etiketler: