Buluşma Zemini

Bir toplu konut yapısının altına yerleşen restoran, yeme içme işlevinin ötesinde kent zeminiyle ve bağlamın farklı unsurlarıyla ilişkisi kuvvetli bir müşterek mekan olmayı hedefliyor.

La Pesca, Ekvador’un nehirler bölgesi olan Babahoyo’nın ticari ve sosyal hayatında oldukça mühim bir yeri olan merkezinde tasarlandı. Bayan Tania, yirmi yıllık deneyimiyle deniz ürünleri işletmesini büyütmenin ve daha değerli kılmanın yollarını arıyordu. Yatırım yapabileceği ve müşterilerine daha iyi hizmet vermek üzere çeki düzen vereceği bir şehir içi mülke ihtiyacı vardı.

Aranan yer, bir toplu konut yapısının zemin katında, sokağa varmadan evvelki küçük bir toplanma alanının bitişiğinde bulundu. Burası müşterek kullanım alanıydı, yapının sakinleri hukuken burayı kullanma hakkına sahipti ve aynı zamanda yerel yönetimin müdahil olduğu bir kentsel alandı. Bu, bizim için, mülkün sakinleriyle kaynaşma ihtiyacı doğuran ve dolayısıyla başarılı bir sonucun teminatı olduğunu düşündüğümüz bir mülkiyet biçimiydi.

Kentle bütünleşme hedefiyle duvarsız, konut yapısının zeminine yerleşen açık restoran mekanı
Farklı yaklaşımlardan restoran ve çevresiyle kurduğu ilişkiler
Farklı yaklaşımlardan restoran ve çevresiyle kurduğu ilişkiler
Farklı yaklaşımlardan restoran ve çevresiyle kurduğu ilişkiler
Farklı yaklaşımlardan restoran ve çevresiyle kurduğu ilişkiler
Bölgede sık kullanılan bir malzeme olan ahşaptan üretilmiş strüktür ve yüzeyler
Ön cephe görünüşü
Plan
Yan cephe görünüşü
Patlatılmış aksonometrik çizim

Sınırların yok olmaya yüz tuttuğu, mekanın koşullar ve ortak deneyimlerin alaşımı haline geldiği kamusal ve özel alan çizgisiyle ilişki kurmayı deneyin, bunun her zaman kolay ve keyifli olmayacağı açık. Ayrıca bir binanın alt kısmına ilişirken buranın, sakinlerinin sosyal hayatının aktığı bir yer olduğu da akılda tutulmalıydı: Çocuklar oynar ve kendi şairane kişiliklerini üretirler, insanlar geçer, etkileşime girer ve hatta belki burası gece ışık olmadığında ihtiyacı olan başka insanların işgaliyle farklı kullanımlar kazanır. Bunlar, bizi çatışmayı engelleyecek diyalog ve müzakere üretmeye iten etmenlerdi.

Proje, yerel işgücü ve yerinde inşa yöntemleriyle üretildi. Ahşap, bu nehir ve balıkçılık kentinde yıllardır kullanılan bir malzeme olarak tüm işlerde birleştirici bir öğe ve bağlamın etkinleştiricisi rolünde. Duvarların yokluğu ise mekanın kentsel peyzajla birleşmesine, onun bir parçası olmasına izin veriyor.

Bu proje ile amacımız, kentin daha hafif ve daha insani olduğu, yerelin gerçekliğine, daha katılımcı ve açık bir mimarlığa karşılık gelen bir müdahale üretmekti.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL