İnsanlığın ‘şey’leri,
^yani [nesneler

          mekanlar 

                  yapılar

                          kentler
                                sistemler ve diğerleri] 

tarih boyunca şimdi olduğu gibi var olagelmedi
var olagelmedi
var olagelmedi
var olagelmedi
var olagelmedi
var olagelmedi
var olagelmedi
var olagelmedi
var olagelmedi
var olagelmedi
var olagelmedi
var olagelmedi
var
ola
gelmedi.  

Dolayısıyla >>>>>>>>>>>>>
bu ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘şey’’’’’’’’’’lerin
vücuda getirilmesinin önemli aktörlerinden olan tasarımcıların, ifa ettiklerinin

#politik         #ideolojik  

 #ekonomik      #teknolojik       #sosyal     ve  

#kültürel olandan azade olamayacağının farkına 

vararak…

lisanslar ve yetkilerle korunan pratiklerin

güvenli ve arkaik sularında,

                    var olanı
                    tekrarlayan,
              konvansiyonlara sıkışmış
                  rahat ama edilgen 
                kulaçlar atmak yerine, 

araçlarına ve yöntemlerine hakim oldukları;

```spekülatif ve tekinsiz???
gelecek pratiklerine
doğru yüzebilme
cesaretini
göstermeleri
gerekir.
*

Etiketler:

İlgili İçerikler: