Marka Kimliğini Sırtlayan Ofis

Dedeoğlu Mimarlık’ın DNV GL’nin Türkiye kolu için tasarladığı ofis, markanın kimliğini esnek çalışma prensibiyle tasarlanmış alanlarla yansıtıyor. Açık ofis sistemine bağlanan sosyal mekanlar, tasarım anlayışını destekliyor.

Oslo merkezli DNV GL, denizcilik sektöründe; petrol ve doğalgaz, yenilenebilir enerji, enerji sektörü ve bunların işletim sistemlerinin danışmanlığını gerçekleştiren uluslararası bir kuruluş. DNV GL’in Türkiye kolu için gerçekleştirdiğimiz proje, firmanın beklentisi doğrultusunda gösterişten uzak, esnek çalışma saatlerine uygun, aydınlık renklerle oluşturulmuş, denizcilik ruhunu içinde barındıran bir tasarım. Projenin ana bağlamını, kuruluşun sloganı olan “daha güvenli, daha şık, daha yeşil” (safer, smarter, greener) sözcükleri; tasarımıysa beyaz, kurumsal renklerle ahşap malzeme oluşturuyor.

fotoğraflar: seda dedeoğlu
açık ofis ve sirkülasyon zemini
açık ofis alanına bakış
dinlenme alanı
açık mutfak ve etkinlik alanı
açık ofis
sirkülasyon zemini
bölünebilir toplantı salonu
bölünebilir toplantı salonu
kat planı
açık ofis

Yapının ana girişi batı yönünde yer alıyor. Girişte kurumsal logonun bulunduğu beyaz cam duvar ve duvarın iki tarafındaki platformlarda konumlanan resepsiyon ve bekleme alanı bulunuyor. Kurumsal logo duvarının arkasını, firmanın sloganıyla ilişkili olarak yeşil alanla destekledik.

Kare çekirdekli 912 m2 brüt alana sahip katta, iki ofis alanı tek mekan olarak birleştirildiğinden çekirdekten ofise girişin sağlandığı iki giriş oluşuyor. Bunlardan birisi ana giriş, diğeri ise personelin gün içindeki dolaşım alanını oluşturan açık ofis alanına ulaşan ikinci giriş. Çekirdekte bulunan kişiyi, şeffaf kapılardan algılanan duvarlar karşılıyor. Duvarların birinde yer alan kurumsal logo ve diğerinde yer alan kurumsal slogan ile yapılan grafik çalışmaları, ana girişe yönlendirme sağlıyor.

Muhasebe ve toplantı odalarını ana girişe yakın konumlandırdık. Yönetici holündeki toplantı ve yönetici odaları homojen bir ışık alıyor. Yönetici holündeki birimleri bir geminin kaptan köşkü gibi düşündük. Birimlerde brüt betonu ve altyapıyı kapatan asma tavan sistemi kullandık. Hol boyunca duvar, dolaplarla kaplanıyor. Üç toplantı odasından ikisi, gerektiğinde katlanır kapı sayesinde tek mekan olarak kullanılıyor. Farklı masa düzenleriyle seminer / eğitim gibi etkinliklerde farklı kullanımlar sağlanıyor.

Geçmişten gelmeyi ifade eden logo çizgileri, tasarım içinde de anlamına uygun olarak ofisin dolaşımını sağlayan zeminde dolaştırılarak başladığı nokta olan ana girişte son buluyor. Yer yer koridorlaşan bu dolaşımda, zeminle aynı izdüşümde devam eden ağ germe tavan uyguladık. Zemin ve tavan malzeme yönünden farklılaşarak mekanlaşmaya yardımcı oluyor. Bu tavanı yarı saydam bir algı sağlayan balık ağından uygulamamızsa ekonomik bir çözüm sundu. Kablolama sistemlerinin geçtiği gemi koridorları gibi tüm sistemlerin büyük kısmı bu alanda çözümleniyor.

Projenin büyük bölümünü oluşturan ve güney - doğu ışıklarından faydalanan açık ofis, bir geminin makine dairesi gibi. Ofis genelinde açık ya da yarı açık tavan sistemleri kullandık ve yapıya ait brüt betonu, kanal, boru ve kabloları görünür bıraktık. Mekan hissini kuvvetlendirmesi, alanların tanımlanması ve sistemlere yarı açık bir örtü oluşturması için tavanda belli aralıklarla ahşap kirişler kullandık.

Açık ofis bünyesine dahil, açık mutfakla ilişkili etkinlik alanını, kutlama, playstation müsabakaları, TV gösterimleri ya da günlük rutin kullanımlar için çalışma verimliliğini artırmaya katkı sağlayacak sosyal mekan olarak planladık. Gerektiğinde özelleştirmek için katlanır cam ile çerçevelenebilen bu mekanda geniş rahat koltuklar ve büyük yüksek bir masa bulunuyor. Açık ofiste merkezi konumda bulunan yazıcı alanına ait duvarın arka yüzü, aynı zamanda personel girişini karşılıyor. Açık mutfak fonunda ve yazıcı alanında kullanılan renk, logonun taşıdığı üç renkten denizi temsil edeni. Diğer iki renkse hava ve karayı temsil ediyor. Duvarlar, mıknatıslı boya ve kara tahta boyası ile yapılan grafik çalışmalar sayesinde pano haline dönüştürülüyor ve açık ofisin pano ihtiyacını karşılıyor. Ofis genelinde, çalışma masaları ve sandalyeler dışındaki tüm sabit ve hareketli mobilyalarsa özel olarak tasarlandı.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: