Yeşilin Dönüşü

Atık alanını üç yılda ormana dönüştüren proje, hem yere ve iklime özgü bitkileri yeniden görünür kılıyor hem de kent içi yeşil alanın çarpıcı bir örneğini sunuyor.

Bangkok'taki Metro Forest Ormanlaştırma projesi, Tayland’a özgü ve bölgede büyüyüp gelişebilecek bitki çeşitlerini vurgulayan orman ekosistemlerine benzeyen bir çevre tasarımı. Bitkilendirme yeterli toprak nemi bulunan, mevsimsel sulak alanlara sahip ve fideler olgunlaşana kadar onları besleyebilecek su depolarının yer aldığı alanda yapıldı. Proje kentlilere de, sel tehlikesi olan ova ve yaylalarda hayatta kalabilen, Bangkok’a özgü bitki çeşitliliğini görme ve onlara dokunma fırsatı veriyor. Bu nedenle bitkiler, zeminde sucul ve sulak alanlarda yetişenlerden yaprak dökenlere, ovalardaki dipterocarp (bölgeye özgü tropik ağaçlardan oluşan bir bitki örtüsü) ormanı ağaçlarına ve yeşil çatıda da çayıra kadar oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip. Bu kapsamda projede; 1-4 metre arasında değişen yüksekliklerde 12 adet orman sekisi (berm), sergi alanının girişi, yeşil çatı, tiyatro çimenliği, köprü, orman yürüme yolu, proje alanı içerisinde deveran eden şelale, su bendi ve dere, giriş kapısı, nizamiye, çevre çit ve çevre servi yolu, bisiklet park alanı tasarlandı; doğal gölet ve nehir kıyısı bitkilendirildi. Yeniden ormanlandırma teknikleri, Dr. Akira Miyawaki’nin teori ve yöntemlerinden alındı. Miyawaki, sekilere oldukça verimli, gözenekli, gevşek toprak kullanarak yerleştirdiği fidelerle, konvansiyonel yöntemlere oranla yüksek büyüme başarısı elde etmişti. Bu sekilerin biçimi ve strüktürü, yüksekliğe bağlı olarak değişen seviyelerde farklı koşullar yaratmaya yardımcı oluyor. Eğer seçilen bitki, kademenin kendisinin yetişmesi elverişli seviyesindeyse, türlü bitki ekolojileri gelişiyor.

fotoğraflar: rungkit charoenwat
vaziyet planı
bitki örtüsü dağılım diyagramı
dipterocarp ormanının zaman içindeki gelişimi

İşlenmiş toprak ormanın hızla büyümesini sağlar ve çeşitlenen bir ekoloji oluşturmaya fırsat verirken sekiler aynı zamanda, çevredeki kentin kaosundan geri çekilme imkanı da sunuyor alana. Kişi, proje alanına girer girmez gerçek, doğal bir ormandaymış gibi huzur ve sükunete sahip oluyor. Bu yaratılmış ormanın çevre yol ve olgunlaşmış bitkiler boyunca devam eden alanı ve su elemanları, kenti terk etmeden, çevre mahallelerden uzaklaşarak bir orman deneyimi yaşanabilecek fiziksel ve psikolojik bir tampon bölge sunuyor.

Etiketler:

İlgili İçerikler: