Yotoco Müzik Okulu

Espacio Colectivo Arquitectos’un Kolombiya’da tasarladığı Yotoco Müzik Okulu, merkezi strüktür etrafında dönen birimlerden oluşuyor. Birimler arasındaki boşluk, yapının geçirgen kurgusunu güçlendiriyor.

Kolombiya Kültür Bakanlığı’nın açtığı yarışmayla tasarlanan Yotoco Müzik Okulu, süreç içinde oluşan iki prototip olarak tasarlandı. Espacio Colectivo Arquitectos’un yarışmayı kazanmasını takiben hazırladığı ikinci prototip, bir önceki çalışmanın çeşitlendirilmesiyle kurgulanmış.

sürdürülebilirlik,santiago robayo,müzik okulu,yotoco,kolombiya
fotoğraflar: santiago robayo
diyagram
diyagram
plan
kesit

Yapı, ana merkez etrafında sıralanan ve ihtiyacı göre en uygun büyüklüklerde tasarlanmış modül birimlerden oluşuyor. Binanın düzenleme şeması, bütünleşik ve kapalı bir sistem sunuyor. Oditoryum merkezdeyken diğer işlevler çekirdeği saran modüllerde yer alıyor. Çekirdekle modüller arasındaki sirkülasyon ise dairesel koridor sistemiyle sağlanıyor. Tavanında açıklık yaratılan koridor, mekana ışık, ısı ve hareket sağlarken Yotoco’nun kültürel sembolizmini de yansıtıyor. Modüller arasında yer alan açıklıklar, izole olmuş dinlenme ve oyun alanları yaratıyor; ısı ve akustik yalıtımı sağlıyor. Kamusal boşluklar aynı zamanda binanın geçirgenliğini de güçlendiriyor. Öte yandan bu alanlar, özel ders ve uygulama alanlarına dönüşebiliyor.

Proje tasarımcıları, strüktürün istenilen her topoğrafyaya ve iklim koşuluna uyum sağlayacağını belirtiyor ve malzemelerin de çevre şartlarına uyum sağlayacak şekilde seçildiğini ekliyor. Yapı malzemesi olarak geleneksel malzemeler tercih edilmiş. İç mekandaki mimari kurguyu dışarıya aktarabilecek malzemeler, yüksek sürdürülebilirlik standartlarına da izin veriyor. Öte yandan strüktür deprem ve sel gibi doğal afetler sırasında kamu için bir sığınak da oluşturuyor.

Yapı, kentsel ağ içinde önemli bir sembolizme hizmet ediyor. Karşılaşma ve değişime ev sahipliği yapan müzik okulu, kamusal, şeffaf ve geçirgen bir şemaya sahip. Yapının şekli kamu ile etkileşime olanak tanırken hem içeriği hem de mimari formuyla enstitü binası olarak güçlü bir görüntü çiziyor.

Etiketler: