Adaya Çekilen Mahalle

Mahalle sakinlerini dahil eden katılımcı bir süreçle tasarlanan oyun parkı, farklı yaş gruplarının beklentilerini karşılayan mekanları ada konseptinde buluşturuyor.

Sokak kotundan daha aşağıda kalan bir araziye yerleşen ve bir ada görünümüne bürünerek su kenarı atmosferi yaratan oyun parkı, hem tasarımsal hem de teknik çözümler üretmeyi kolaylaştıran, farklı potansiyellere açık bir topoğrafya ile şekilleniyor. Proje tasarımı; mahalle sakinleri, esnaf, dadılar ve emekliler de dahil olmak üzere farklı beklentilerde olan insanları sürece katan bir süreçte şekillenmiş ve böylece mahalleye katılan yeni kamusal alanın gerçekten ihtiyaç duyulan ve de arzu edilen işlevleri kapsayan bir programa sahip olması sağlanmış. Sadece mevcut kullanıcıları değil, gelecekte katılacak yeni kullanıcıları da benimseyen tasarım, hem çocuklar hem de yetişkinler için imkanlar tanıyan bir rekreasyon alanı oluşturmuş.

fotoğraflar: j-d billaud
fotoğraf: map
görsel: map

Ana yolla bağlantı sağlayan üst kot ve caddenin karmaşasından uzaklaşarak daha korunaklı bir alan yaratan alt kot olmak üzere iki farklı seviyeye yayılıyor. Oyun bahçesi için tasarlanan ahşap strüktür yine farklı yükseklikler ile hem aktif hem de pasif kullanımlar için mekanlar ve kent mobilyaları oluşturuyor. Alt kota serpilen diğer oyun elemanları da (kayık, adacık, hamak ve ağaç gövdeleri) verilmek istenen nehir kıyısı etkisini güçlendiriyor. Kullanılan bütün ahşap ürünler, açık alanda uzun süre kullanımları öngörülerek dirençli ve sağlam olan akasya ağacından üretilmiş. Bahçenin sınırları ise, kuzeybatı ve güneydoğu kenarlarda mevcut eğimlere dikilen bitkisel doku ile çizilmiş. Peyzaj tasarımında seçilen bitkilerin, mevsim değişimlerini de vurgulayacak şekilde, çiçekler ve yapraklarıyla renk dönüşümleri sağlayan türler olmasına dikkat edilmiş.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL