Çağdaş Kurgu

ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nin bilgisayar laboratuvarının yenilenme projesi, içinde bulunduğu yapıdan aldığı ilhamı çok yönlülük, ortak kullanım, çağdaş öğrenme biçimleriyle bir araya getiriyor.

Türkiye’deki modern mimarlık yaklaşımının öncü örneklerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binası, hem üniversitenin geleneğinde hem de ülkenin mimari geçmişinde önemli bir yere sahip. Bina, 1961 yılında üniversitenin yerleşkesi ve binaları için düzenlenen yarışma kapsamında birincilik ödülüne layık görülen Altuğ Çinici ve Behruz Çinici tarafından tasarlandı ve yapımı 1963’te tamamlandı. Özgün tasarım, çalışma alanlarını sosyal yaşam ile birleştiren, iletişimi ve keşfetmeyi tetikleyen cesur tutumuyla ön plana çıkıyor.

Mimarlık Fakültesi yapısının önemi, yapılacak müdahalenin bir “temellere dönüş” işlemi olarak ele alınmasına ilham vermiş; buradan hareketle mekan, yapının ilk planlamasındaki “çıplak” haline geri döndürülerek ele alınmış. Elde edilen “çıplak” altlık, öğrenci ve öğretim üyelerinin sürekli değişen mekansal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden yorumlanmış. Proje, binanın özgün tasarımından esinlenerek, çağdaş öğrenim-üretim ortamında mekanın çok yönlülüğünü odağına alıyor; tasarlanan yeni mekan, ortak kullanım ve kullanıcı inisiyatifiyle dönüştürülebilme imkanına ağırlık vererek güncel eğitim anlayışına uygun hacimler üretmeyi amaçlıyor.

Bu yaklaşımla, L formlu mevcut bilgisayar laboratuvarı, üç alternatif işlev grubuna bölünerek ihtiyaca göre dönüştürülebilen bir alan olarak yeni baştan tasarlanmış. İlk mekan, tekerlekli masa ve sandalyelerle donatılan ana sınıf ve eğitim alanını oluşturuyor. İkinci mekan, sürgülü cam bölme açıldığında birinci mekanın eklentisi olarak kullanılabiliyor ya da bölmeler kapatıldığında ayrı bir sınıf/toplantı mekanı görevi görebiliyor. Üçüncü mekan ise öğrencilerin kısa süreli aralıklarla, ayakta çalışabilecekleri, çıktı ya da ödünç alma hizmetlerine hızlı erişim sağlayabildikleri yüksek masalardan oluşuyor.

Bununla birlikte, sınıf içinde düzenlenecek etkinlikler için ilave katılımcılara yer açmak adına, dizüstü ve tablet bilgisayarlar için enerji ve kablolu bağlantı imkanı da veren basamaklı oturma alanları tasarlanmış. Tekerlekli masalar çeşitli kurgularda düzenlenerek farklı ders ve etkinlik ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.

Motivasyonu ve yaratıcılığı güçlendirici etkisi nedeniyle turuncu rengin tercih edildiği laboratuvar alanında öğrencilerin istediklerinde kendileri de tamir edebilecekleri şekilde, tüm ahşap ürünlerde kontrplak kullanılmış. Ayrıca, mekanik havalandırmanın ve elektrik tesisatının bir gereksinimi olarak yükseltilmiş döşeme tercih edilmiş, kontrplak kullanımı ise zemin bölümlerinde de devam ediyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: