Endüstriyel Zarafet

Üretim ve yönetim kütlelerini ayrıştırarak daha kuvvetli bir ilişki üreten fabrika, hacmi ve malzemesiyle kendine has bir dil kuruyor.

Greyder Ayakkabı Fabrikası, yaklaşık 7.000 m2 inşaat alanıyla, diğer endüstriyel yapıların da yol boyunca dizildiği bir bölgede, Çorum-Ankara otoyolunun üzerinde konumlanıyor. Yönetim ve üretim olmak üzere iki temel işlevi barındıran yapıda, yönetim alanları aynı zamanda fabrika satış, konferans, eğitim ve konaklama da içerecek şekilde programlandı.

fotoğraflar: cemal emden
vaziyet planı
plan
sistem kesiti

Üretim bloku ve ona bitişik yönetim yapısı görsel olarak ayrışırken renk ve düşey hatların tekrarı ile bütünlük de sergiliyor. İç mekan kurgusunda üretim ile yönetimin etkileşim içinde olması ve bunun iki alan arasında görsel ilişki kuracak şekilde vurgulanması önemsendi. İç mekanlardaki mimari yaklaşımda yapının yönetim alanlarındaki prestij arayışının endüstriyel bir ifadeyle sağlanması hedeflendi; malzeme ve renk seçimleri de bu doğrultuda şekillendi.

Zemin katlarda otoyoldan geçenlerin duraklayıp zaman geçirebilecekleri mağaza, kafeterya, tasarımcıların eğitimler düzenleyebileceği altmış kişilik konferans salonu gibi daha kamusal işlevler konumlanırken üst katlarda ise fabrika genel yönetimi, Ar-Ge birimleri ve şehir dışından gelen konukların konaklama ihtiyacını karşılayabilmesi için stüdyo daireler bulunuyor.

Yapının belirtilen kamusal işlevleri barındıran zemin katı, diğer işlevlere göre daha şeffaf olacak şekilde ele alındı. Üst katlarda ise farklı işlevleri barındıran alanlar homojen bir cephe katmanıyla bir arada tutuldu ve daha az geçirgen bir yüzey elde edildi. Cephede modüler perfore metal plakalar kullanarak sağlanan bu etki hem güneş kontrolü sağlıyor hem de yapının görsel ifadesini oluşturuyor. Farklı derinlik ve geçirgenliklerdeki cephe elemanlarından oluşan modüller, cepheye de derinlik kazandırmaya yardımcı oldu.

2.500 m2 taban alanına oturan üretim kısmı, monoblok bir kütle olarak ele alındı ve cephede yer alan boşluklar lineer, düşey hatlar olarak tasarlandı. Bu ritmik cephe boşlukları sayesinde üretim alanında optimum seviyede doğal ışık alınıyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: