Kolektif Olasılıklar

Çin’in Luotian şehrinde bir ilkokulun yaz okulu kapsamında çocuklarla birlikte tasarlanan ve inşa edilen yerleştirme, parçalara ayrılabilir ve hareketli yapısı sayesinde kullanıcıların yaratıcılıklarına ve olası ihtiyaçlarına göre biçimlenebiliyor.

Tasarım ve inşa süreçlerinin mimarlar, okul gönüllüleri ve çocuklarla birlikte yürütüldüğü yerleştirme, 20 adet bağımsız ahşap merdivenin birleşiminden oluşuyor. Çin’in kırsalında gündelik hayatta sıkça kullanılan elemanlardan olan ahşap merdivenler, yerleştirme için özel olarak köknar ağaçları kullanılarak kesilip, cilalanmış. Strüktürün düşük maliyetli ve dayanıklı olması için dişi-erkek ahşap birleşim detaylarının kullanılması yerine menteşeler kullanma kararı alınmış. Bu sayede tüm merdivenler birbirinden bağımsız hareket edebilir ve eğimli açılarda yerleştirilebilir hale getirilmiş.

Gelecekteki kullanımlara imkan sağlayacak biçimde tasarlanan strüktür, çeşitli etkinlikler ve ihtiyaçlara göre farklı biçimlerde konumlandırılıp kullanılabiliyor. Strüktürün bütününü oluşturan tekil birimlerin hareketli ve parçalanabilir olması, yaratılabilecek olası mekansal durumların sınırsızlaşmasını sağlıyor.

Çocukları, projenin tüm süreçlerine dahil olması konusunda cesaretlendiren tasarımcı ekip, işlevin belirlenmesi, inşa sürecinin ve yönteminin tasarlanması için çocukların strüktür ve saha arasında ilişki kurmasını önemsemiş. Bu sayede kolektif olarak tasarlanan yerleştirme için çocuklar hem deneyimleyen/kullanan hem de tasarlaya/inşa eden aktörler konumunda.

Reyner Banham’ın belirsiz ve açık uçlu olarak tariflediği katılımcı süreci deneyimlemeyi hedefleyen tasarımcılar, kolektif ve katılımcı mekan üretme pratiklerinin aslında Luotian köyü kırsalında yaygın olduğunu fakat modern şehir yaşantısının getirdiği iş bölümü nedeniyle insanların mekan üretim süreçlerine dahil olamadıklarına vurgu yapıyor. Bu nedenle hedeflerinden birinin yerleştirmenin inşa ve tasarım süreci ile alışılmış süreci kısmen yeniden üretmeyi, yapıların toplumsal üretimini ve sürece kamu katılımını geri getirmek olduğuna değiniyorlar.

Kolektif olarak tasarlanan, anlık ve farklı kullanımlara olanak sağlayan strüktür yaz okulunun kapanış partisi için üç farklı biçimde kullanılmış.

Birinci durum; kuş ve balık. Tasarımcılar tarafından tasarlanan sahne biçimi nedeniyle öğrenciler tarafından kuş ve balık olarak adlandırılmış.

İkinci durum; Qi Jun. 5 öğrenci tarafından birlikte tasarlanan durum, öğrencilerin strüktür içinde zaman geçirirken saptadıkları bir sorun üzerine tasarlanmış. İki tarafından girişi olan ve yol gibi çalışan bir kurulum öneren öğrenciler, bu sayede insanların istedikleri zaman dışarıya çıkabilmelerini hedeflemiş.

Üçüncü durum ise; küçük böcek evi. Dokungaçlar ve uzuvlara benzetilerek dinlenme ve okuma alanları yaratan kurulum, 5 öğrenci tarafından tasarlanmış.

Kurulum için sayıca fazla öneri geliştirilmesine rağmen inşa edilmesi için aralarından üç öneri seçilmiş. Yerleştirmenin farklı biçimlerde farklı kullanımlar üretmesi aynı zamanda biçim dışında zamanı da dinamik kılarak, esnetilmesini sağlıyor.

Sürekli olarak yeni kullanımların üretilebileceği strüktürün tasarımına katkı koyan çocuklar kendilerini “yapı kaşifi” olarak adlandırıyor. Tasarımcı ekip ise amaçlarının çocukları geleceğin mimarları olarak yetiştirmenin değil, mimarlığı gerçek dünyayı anlamak için bir araç olarak kullanmaya yönlendirmenin yollarını denediklerine değiniyor.

Basit sistemlerle üretimi yapılan strüktürün ana yapı elemanı olarak ahşap merdivenler, merdiven boşluklarını kapatıp yüzey oluşturmak için ise masa örtüleri ve kartonlar kullanılmış.

Etiketler: